Weefzwaard of Speelgoedzwaard

  • Afbeelding 1080
  • Afbeelding 1081
  • Afbeelding 20547
Dit eikenhouten voorwerp heeft de vorm van een zwaard, maar het is niet helemaal duidelijk waarvoor het gediend heeft. De conservator van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) die het voorwerp in 1955 onderzocht, herkende het als een weefzwaard. De juiste vondstomstandigheden waren niet bekend, dus een datering op basis van de stratigrafie of ander vondstmateriaal was niet mogelijk. De conservator gaf echter aan dat het zwaard veel overeenkomsten vertoonde met weefzwaarden die gevonden zijn in Karolingische terpen en dateren uit de negende eeuw. Er zijn echter onderzoekers die een andere mening zijn toegedaan. Zij denken dat het hier niet gaat om een weefzwaard, maar om een houten speelgoed-of oefenzwaard.

Identificatie

Objectnummer:
01.002_000009
Collectievormer:
Archeologie Vlaardingen
Categorie:
Gereedschap en Uitrusting (categorie)
Objectnaam:
weefzwaard

Fysieke kenmerken

Techniek:
Materiaal:
eikenhout
lengte:
66.0cm
breedte:
5.3cm
dikte:
2.2cm

Vervaardiging / datering

Periode:
Middeleeuwen (450-1500)
Datering van
501 tot 1499

Vondstomstandigheden

Vindplaats:
Stadhuis
Markt
Code vindplaats:
01.002
Onderzoeksmethode:
graafwerk (niet-archeologisch)
Datum onderzoek / vondst:
1954-12

Publicaties:

  • [Inventaris van de Vlaardingsche Oudheidkamer en Visscherij-Museum]
  • [Stamboek]
  • [Sitecatalogus] , Auteur: Brugge, J.P. ter