Vondsten niet-archeologische graafwerken Stadhuis/Markt (1953-1955)

Afbeelding 4484
Het Stadhuis van Vlaardingen ligt op een nederzettingsterp en in de ondergrond zitten sporen van de afgelopen tien eeuwen en meer. Midden jaren '50 is het oude Stadhuis uitgebreid. Daarvoor vonden er tussen 1953 en 1955 verschillende graafwerken plaats op het terrein ten noorden van de Schoolstraat en ten oosten van de oude Paterstraat (het huidige Westnieuwland). Spijtig genoeg zijn er tijdens deze werkzaamheden geen archeologische waarnemingen gedaan. Verschillende fasen van bewoning zijn zonder enige vorm van documentatie weggegraven. Wel verzamelde men een achttal gave of speciale voorwerpen. Deze vondsten zijn in eerste instantie in bewaring gegeven aan de "collectie Oudheidkamer Vlaardingen" en zijn later opgenomen in het archeologisch depot van de Gemeente Vlaardingen.

Identificatie

Objectnummer:
01.002
Collectievormer:
Archeologie Vlaardingen
Categorie:
Archeologische onderzoeken en meldingen (categorie)

Vondstomstandigheden

Vindplaats:
Stadhuis
Markt
Code vindplaats:
01.002
Onderzoeksmethode:
graafwerk (niet-archeologisch)

Publicaties:

  • [Sitecatalogus] , Auteur: Brugge, J.P. ter