Oesterschelpen

Afbeelding 820
Deze schelpen zijn gevonden tijdens de opgraving op 'Het Hof' in 2004. Ze komen uit een laagje waarin ook resten van een wit bord zijn gevonden. De laag wordt gedateerd in de eerste helft van de 18e eeuw.

Identificatie

Objectnummer:
02.023_000918
Collectievormer:
Archeologie Vlaardingen
Categorie:
Dierlijke resten (categorie)
Objectnaam:
oesterschelp

Vervaardiging / datering

Periode:
Nieuwe tijd B (1650-1850)
Datering van
1700 tot 1749

Vondstomstandigheden

Vinder:
Vlaardings Archeologisch Kantoor
Vindplaats:
Hoflaan
Buitenplaats Het Hof
Code vindplaats:
02.023
Onderzoeksmethode:
opgraving
Datum onderzoek / vondst:
2004-10-05

Publicaties:

  • VLAK-verslag 26, Het Hof 02.023, Hoflaan 02.024 : Verslag van het (bouw-)historisch en archeologisch onderzoek , Auteur: Loon, C. Van