Vondsten opgraving Het Hof/Hoflaan (2004)

Afbeelding 2126
Van circa 1627 tot 1830 lag er aan de westzijde van de Hoflaan een buitenplaats van de ambachtsheren van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht. De beroemdste eigenaar was zonder twijfel Wilhem van Ruytenburgh. In de 19e eeuw werd de buitenplaats verkocht en na grondige sloopwerken, verrees er een gasfabriek. In de 20e eeuw werd de fabriek vervangen door een gemeentegebouw. Nog later parkeerden Vlaardingers en bezoekers hun auto’s op het terrein. Toen archeologen in het najaar van 2004 een opgraving startten op deze locatie, wisten ze niet wat er nog bewaard was gebleven in de ondergrond. Het hoofdgebouw van de buitenplaats bleek maar weinig verstoord door latere bouwwerkzaamheden. Van het 16 bij 16 m grote huis bleven de funderingen bewaard, twee waterkelders, enkele waterputten, een beerput en een voorraadkelder met een mooie tegelvloer. Onder het hoofdgebouw vonden de archeologen wat resten van een 16e-eeuwse boerderij, die ook op historische kaarten staat afgebeeld. De bijgebouwen van de buitenplaats waren zwaar verstoord bij de bouw van de gasfabriek en het latere gemeentegebouw. Dankzij een grondig historisch onderzoek konden de fragmentarische overblijfselen geïnterpreteerd worden. Het Hof kende twee bijgebouwen die elkaar opvolgden in de tijd. Ten noorden van het oudste bijgebouw lag een grote afvalkuil die in de eerste helft van de 17e eeuw in gebruik was. In de loop van de 18e eeuw breidde men het gebouw nog uit, maar in 1790 besloot men het volledig te vervangen. De onderzoekers vonden slechts een paar kleine muurfragmenten van dit ooit majestueuze bouwwerk. De resten van de bijgebouwen waren niet behoudenswaardig, maar die van het hoofdgebouw wel. De funderingen en kelders zijn na afloop van het onderzoek direct afgedekt met schoon zand en liggen nog in de bodem. Bovengronds tonen hagen en cortensstalen elementen de locatie van het hoofdgebouw. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn ook twee fasen van een oost - west georiënteerde waterloop gedocumenteerd. De oudste fase raakte in onbruik voor het begin van de 17e eeuw. Op historische kaarten is te zien dat de aangetroffen waterloop het Oostelijke Spuiwater moet zijn.

Identificatie

Objectnummer:
02.023
Collectievormer:
Archeologie Vlaardingen
Categorie:
Archeologische onderzoeken en meldingen (categorie)

Vondstomstandigheden

Vinder:
Vlaardings Archeologisch Kantoor
Vindplaats:
Hoflaan
Buitenplaats Het Hof
Code vindplaats:
02.023
Onderzoeksmethode:
opgraving
Datum onderzoek / vondst:
2004-09-20 - 2004-11-04

Publicaties:

  • VLAK-verslag 26, Het Hof 02.023, Hoflaan 02.024 : Verslag van het (bouw-)historisch en archeologisch onderzoek , Auteur: Loon, C. Van
  • Over de ligging van de buitenplaats 'Het Hof' te Vlaardingen , Auteur: Brugge, J.P. ter
  • Kleipijpen van 't Hof te Vlaardingen. Project 02.023 , Auteur: Oostveen, J.P. van