Archeologisch & Bouwhistorisch depot

Het depot van de gemeente Vlaardingen vind je in het centrum van onze stad, aan de Waalstraat 100a. Hier stelt de gemeente vondsten en bouwhistorische elementen veilig die dreigden te verdwijnen. Een depot is echter veel meer dan een opslagplaats.

Erfgoed beheren

De gemeente Vlaardingen bewaart en beheert in het depot enkel archeologische vondsten en bouwhistorische objecten uit Vlaardingen. Voor het onderdeel archeologie is dat een wettelijke taak die de gemeente uitvoert.

Controleren van geschonken vondsten. Foto: C. Van Loon, Archeologische Collectie Vlaardingen.

Al meer dan 5000 jaar wonen er mensen in Vlaardingen. Lang niet alles wat zij maakten, bouwden en achterlieten, is bewaard gebleven. Toch zijn de collecties archeologie en bouwhistorie best omvangrijk. Het team Kunst, Cultuur en Erfgoed van de gemeente zet zich in om de collecties te controleren, te beschrijven en te ontsluiten. Want om iets te kunnen gebruiken, moet je weten wat je in huis hebt. Soms is het koppelen van collectiestukken aan beschikbare informatie een hels karwei. Denk maar aan objecten die lang geleden verzameld zijn of archeologische vondsten die nooit echt onderzocht zijn. Gelukkig kan de gemeente rekenen op de hulp van verschillende vrijwilligers en soms van stagiaires. 

Het resultaat van dat harde werk kan je op deze site en onze twitter- en facebookpagina volgen. Maar je kunt het natuurlijk ook live ontdekken op het depot!

Erfgoed gebruiken

Het opslaan van archeologische vondsten en bouwhistorische elementen is geen doel op zich. De gemeente koestert deze stukken omdat ze iets vertellen over het verleden van onze stad en haar bewoners. Die verhalen komen echter pas boven als mensen met dit erfgoed aan de slag gaan. Dat kunnen wetenschappers zijn die vernieuwend onderzoek doen, maar evengoed leerkrachten die met de klas een wijkproject uitwerken of een nieuwe inwoner die meer wil weten over zijn straat. 

Het Vlaardings erfgoed kan een prachtige inspiratiebron zijn. Ontdek het vooral zelf of neem contact met ons op!

Tekenen van een stuk pot uit de Romeinse tijd. Foto: P. Versluis, Archeologische collectie Vlaardingen

Informeren of schenken

In een stad met een rijk verleden kan het gebeuren dat je zelf een vondst doet of een archeologische waarneming. Dat komt wel eens voor bij graafwerkzaamheden, na het schoonmaken van sloten of na afronding van een archeologisch onderzoek. Het kan gaan om een losse vondst zoals een bot of een munt, maar ook om een fundering of een ander spoor. 

Elke vondst is een puzzelstukje van het verleden van onze stad. Door vondsten of sporen te melden aan het depot, schrijf je mee geschiedenis. Dat betekent niet dat je jouw vondst ook moet overdragen aan het depot! Die keuze is aan jou. Het team vertelt je ook gewoon graag meer over jouw vondst en hoe je er zelf zorg voor kunt dragen.

Deponeren

Archeologisch onderzoek gebeurt in Vlaardingen door gecertificeerde bedrijven. Alle bodemvondsten die het resultaat zijn van zo'n onderzoek zijn automatisch eigendom van de gemeente. Het depot bewaart en beheert niet enkel de vondsten, maar ook de informatie, tekeningen, foto's, enz. die de archeologen verzamelden. Een archeologische vindplaats kan dan misschien niet altijd in de bodem bewaard blijven, maar als we samenwerken wel in het depot!

Voor het aanleveren van die vondsten en documentatie gelden deze aanlevereisen. Bedrijven kunnen steeds contact opnemen met de depotbeheerder als er vragen zijn over vondsten of richtlijnen. Korte lijntjes werken vaak het best!   

Depot bezoeken

Ontdek je graag zelf onze collecties? Of heb je leuke ideeën om samen te werken? Neem contact met ons op!

Archeologisch en bouwhistorisch depot gemeente Vlaardingen
Waalstraat 100a (2e etage)
3131 CS Vlaardingen

Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen

Jurgen van der Klooster, (010) 248 4000, Jurgen.vanderKlooster@vlaardingen.nl 

Video

Benieuwd naar wat er met archeologische vondsten gebeurt in een depot? Onze voormalige depotbeheerder vertelt je in deze ArcheoVlog van Erfgoedhuis Zuid-Holland over haar werkzaamheden, en over de allermooiste vondst van het hele depot van Vlaardingen…