Kolom 1

Privacyverklaring en cookies

De gemeente Vlaardingen respecteert de privacy van de bezoekers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Zie voor meer informatie: https://www.vlaardingen.nl/Algemene_informatie/Privacy

Cookies

Lees meer over het gebruik van cookies op Geschiedenis van Vlaardingen in deze cookieverklaring (https://www.vlaardingen.nl/Algemene_informatie/Cookiewet).