Beeld van een vogel

  • Afbeelding 1358
  • Afbeelding 923
Een beeldje is gemaakt van witte pijpaarde. Het hoofd van de vogel ontbreekt, waardoor het niet duidelijk is om welke soort het gaat. De lange staartveren zouden er op kunnen wijzen dat het een pauw betreft. Het beeld is in 1990 gevonden in de vulling van een beerput aan de Zomerstraat. Het dateert uit de zeventiende eeuw.

Identificatie

Objectnummer:
01.005_000997
Collectievormer:
Archeologie Vlaardingen
Categorie:
Beeldende werken (categorie)
Objectnaam:
beeld

Fysieke kenmerken

Techniek:
Materiaal:
pijpaarde
hoogte:
54.3mm
breedte:
49mm
dikte:
26mm

Vervaardiging / datering

Periode:
Nieuwe tijd B (1650-1850)
Datering van
1650 tot 1699

Vondstomstandigheden

Vindplaats:
Brede Steeg
Zomerstraat
Code vindplaats:
01.005
Onderzoeksmethode:
proefsleuven/ proefputten
Datum onderzoek / vondst:
1990-02-03