Geuzenmonument

Om de nagedachtenis aan de omgekomen Geuzen levend te houden, richtte men in 1981 een comité op, dat ervoor moest zorgen dat er voldoende geld bij elkaar werd gezameld om een herdenkingsmonument op te richten.

De Vlaardingse kunstenaar Leen Droppert kreeg de opdracht om het monument te ontwerpen. In gezelschap van de kunstenaar onthulde toenmalig Koningin Beatrix op I2 maart 1983 het Geuzenmonument, dat een plaats kreeg tussen het Stadhuis en de Grote Kerk.

Het meer dan manshoge bronzen beeld stelt een duidelijk herkenbare menselijke figuur voor. Vastberaden, maar met twijfel en onzekerheid.

Lees verder