Direct naar navigatie

Werra aardewerk

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor

Werra aardewerk staat voor aardewerk dat in meerdere productiecentra in Duitsland, in het gebied waar de rivier Werra stroomt, geproduceerd werd.

In Nederland komt het voor gedurende het laatste kwart van de 16e en de eerste helft van de 17e eeuw. Het is rood aardewerk dat rijk versierd is. Omdat er veelvuldig van standaardpatronen gebruik werd gemaakt, is Werra aardewerk aan dit patroon goed te herkennen. De decoratie wordt in zones ingedeeld. Het algemene beeld bij borden is een afbeelding in het centrum, met daaromheen een spiraalband die wordt gevolgd door een ornamentband. Dan opnieuw een spiraal tot aan de versierde rand. Soms, vooral op kleinere voorwerpen, waaronder kommen, maar ook op kannen, ontbreekt de ornamentband.

Fragment Werra-aardewerk van de opgraving Zwarte Paard. Foto: J. van den BergVaak is bij Werra aardewerk sprake van een slib-kras techniek. Het voorwerp werd eerst van een rode engobe voorzien, waarna de voorstelling in wit slib werd opgebracht. Met een puntig voorwerp werden vervolgens lijnen in de slib tot op de rode engobe ingekrast, waardoor de voorstelling meer contrast kreeg. Tot slot werd er glazuur aangebracht, dat vaak plaatselijk van een groen kleuraccent werd voorzien.

Overigens werd ook in Enkhuizen Werra aardewerk gemaakt. In 1602 kreeg Dierck Claesz Spiegel voor de duur van 15 jaar een octrooi op het vervaardigen van Werra aardewerk. In dit octrooi wordt het goed overigens als Hessens en Bruynswijks aardewerk omschreven, naar de gebieden waar Dierck het aardewerk voordien inkocht. De hoge kosten van deze invoer bracht hem ertoe om dit aardewerk zelf te gaan produceren.

Reacties