Direct naar navigatie

Grootste boomstamkano

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor, Periode: 3000 v. Chr. - 499, Thema's: Verkeer en vervoer

In het Vlaardingse veen is een houten kano opgegraven. Met een lengte van bijna 11 meter is dit het grootste prehistorische vaartuig van Nederland. De kano is vanaf 20 juni 2015 te bezichtigen in Museum Vlaardingen.

De kano

In 2005 groeven archeologen van de gemeente Vlaardingen ten westen van het bedrijventerrein Vergulde Hand een boomstamkano op. De eikenhouten kano is met behulp van een bijl, dissel en beitels gemaakt uit een eik en is ongeveer 10,6 m lang. Aan de voorzijde van het vaartuig loopt door de zijkant van de steven een groot, rechthoekig gat, dat sterk is gesleten door gebruik. De vroegere gebruikers van de kano maakten het gat om de kano vast te leggen of aan het touw voort te trekken. Ook is vooraan de kano een groot brandspoor zichtbaar. Dit wijst er op dat men vuur mee aan boord nam. Op circa 2 m van de voorzijde zat een opstaande rand mogelijk gaat het hier om een 'zitje'. De kano is vervaardigd rond 683 voor Chr. en stamt daarmee uit een periode waarin boeren zich in het veengebied vestigden.      

Conservering

Na de opgraving lag de kano nog in depot bij Archeoplan en bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Lelystad. Hier kreeg de kano een kunststof mal die het geheel moest ondersteunen bij transport en expositie. Sinds Vlaardingse archeologen de kano in 2005 in op het terrein De Vergulde Hand opgroeven, heeft het hout diverse behandelingen ondergaan om te voorkomen dat het verloren zou gaan.

Museum Vlaardingen

De ijzertijdkano is begin april 2015 verhuisd van het Archeologiehuis in Alphen aan de Rijn naar Museum Vlaardingen. Daar krijgt het vaartuig een prominente plaats in het nieuwe museum. Museum Vlaardingen opent de deuren op 20 juni 2015.

Reacties