Direct naar navigatie

Een duiker in een greppel

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor, Periode: 3000 v. Chr. - 499, Thema's: Strijd tegen het water

Dammen en duikers komen niet alleen voor in grote waterlopen zoals kreken. Op de locatie 'Hoogstad' vonden archeologen een dam met duiker in een greppel...

Deze duiker is aangetroffen in een dam die was aangelegd in een greppel. Foto: Vlaardings Archeologisch Kantoor

Tijdens het onderzoek op de locatie 'Hoogstad' vonden archeologen in 1997 een dam met duiker. De dam was aangelegd in een greppel die ontwaterde op de buitenbocht van een kreek. Het damlichaam was beschoeid met palen en in het midden verstevigd met een palenrij. Met behulp van de C14-methode kon de dam gedateerd worden tussen 91 vóór en 57 na Christus (1).

Palenrij in het midden van het damlichaam. De vrijgelegde duiker is ook zichtbaar. Foto: Vlaardings Archeologisch KantoorDoor de hoge ligging in de grond was de duiker in slechte staat en deels vergaan.Wel kon vastgesteld worden dat het voorwerp ruim 2 m lang was.De duiker bestond vermoedelijk uit twee delen: een ongekliefde en een gekliefde uitgeholde els. Uit een klein touwfragment dat aan de onderzijde van de duiker werd aangetroffen, blijkt dat de gekliefde delen met behulp van getordeerde wilgetenen van 0,75 tot 1 cm dik bijeen werden gehouden. 

Onder de duiker lag een plank. Diende de plank om verzakking van de duiker te voorkomen? Foto: Vlaardings Archeologisch KantoorDe duiker rustte op een plankje, waarvan de functie onbekend is. In beide uiteinden van de plank stonden rechtopstaande plankjes. 

(1) C14-datering GrN-24167: 2015 +/- 30 BP

Bronnen

Archief Vlaardings Archeologisch Kantoor, Gemeente Vlaardingen - Stadsarchief en Archeologie.

Ridder, T. de, 1999: VLAK-overdrukken nr. 2. De oudste deltawerken van West-Europa. Tweeduizend jaar oude dammen en duikers te Vlaardingen

Reacties