Direct naar navigatie

Archeologie uit je achtertuin

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor, Periode: 1600 - 1699

Vanaf 14 juni 2016 is er in het Rijksmuseum van Oudheden (Leiden) een bijzondere archeologische vondst uit Vlaardingen te zien. Het gaat om een stempel voor patacons die in 2002 is ontdekt tijdens een opgraving aan de Havenstraat.

De stempel is nu te zien in een tien meter lange ladekast, ‘Archeologie uit je achtertuin’ gedoopt, te midden van archeologische vondsten uit in totaal 120 gemeenten. De kast zal in de loop der tijd aangevuld worden, tot er van elk van de 390 Nederlandse gemeentes, inclusief Bonaire, Saba en Sint Eustatius, een vondst te vinden is.

'Archeologie in je achtertuin', een ladekast vol schatten. Foto: Archeologische collectie gemeente Vlaardingen.

Drukmal

De Vlaardingse drukmal voor patacons. Foto: RMO.De archeologen van de gemeente Vlaardingen kozen deze stempel voor patcons om twee redenen als inzending. Enerzijds is er in Vlaardingen tot nu toe nog maar één stempel oftewel drukmal gevonden. De stempel vormt dus een uniek stuk uit de Vlaardingse archeologische collectie. Anderzijds is de stempel een ‘eenvoudig’ gebruiksvoorwerp dat toch een mooi verhaal vertelt over de gewoonten en gebruiken van onze voorouders.

Bij feestelijke gebeurtenissen zoals Christelijke feest-of heiligendagen versierden onze voorouders namelijk broden en koeken met kleurige patacons. Die patacons maakten ze van pijpaarde. Voorstellingen in reliëf waren heel geliefd en om die te maken gebruikten ze stempels van aardewerk. Deze prachtige ruiter te paard is daar een mooi voorbeeld van.

De pijpaarden versieringen bakte men samen met het brood in de oven. De patacons schilderde men met de hand in allerlei kleuren, waarbij vooral de kleuren rood, bruin, groen, geel en zwart populair waren.

Ladenkast

Archeologie in je achtertuin met Vlaardingse vondst. Foto: Archeologische collectie gemeente Vlaardingen. De tentoonstelling ‘Archeologie in je achtertuin’ bestaat uit een prachtige ladenkast vol schuifjes met vrolijke knopjes. De herkomst uit gemeenten is wat de vondsten in de kast bindt. Tezamen vertegenwoordigen ze de enorme rijkdom en verscheidenheid van het Nederlands nationaal archeologisch erfgoed. Open je een laatje, dan sta je oog in oog met een voorwerp uit onze bodem, dat een bijzonder verhaal uit de geschiedenis van die stad of dat dorp illustreert.

Samenwerking

‘Archeologie uit je achtertuin’ kwam tot stand op initiatief van het Rijksmuseum van Oudheden en archeologisch bedrijf ADC ArcheoProjecten. Het project was echter alleen mogelijk dankzij een goede samenwerking met de Nederlandse gemeenten, regio-archeologen, provinciale en gemeentelijke depots, musea, archieven en andere instellingen. Het project is gefinancierd door het BNG Cultuurfonds, de deelnemende gemeenten en uit de jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij aan het museum.

Archeologie in je achtertuin, te zien in het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden, www.rmo.nl en www.archeologieuitjeachtertuin.nl

Door de laadjes te openen ontdek je de vondsten van verschillende gemeenten. Foto: Archeologische collectie gemeente Vlaardingen.

Reacties