Direct naar navigatie

Tijd van televisie en computer 1950-heden

Door: Stadsarchief Vlaardingen, Periode: 1950 - heden, Thema's: Dagelijks leven, Cultuur en vermaak, Handel en industrie

De grootste verandering in Vlaardingen vindt plaats vlak na de Tweede Wereldoorlog. Van een klein visserijstadje verandert Vlaardingen in een industriestad, waarin tegenwoordig zo'n 70.000 mensen werken en wonen.

Van visserij- naar industriestad

Na de Tweede Wereldoorlog verandert het karakter van Vlaardingen. Waar eerst de vissersschepen het stadsbeeld bepaalden, wint nu de industrie meer en meer terrein.

Fabrieken komen en scheppen volop werkgelegenheid. Voor allen die in en om de stad hun brood verdienen, worden in een snel tempo woonwijken gebouwd. In de eens zo groene Babberspolder ontstaat zo een nieuwe woonwijk, in 1956 gaat de bouw van de Westwijk van start en in 1963 krijgt het zuidelijk deel van de wijk Holy gestalte.
Naast werken en wonen vergeet men ook de bij een groeiende stad behorende voorzieningen niet. Een gloednieuw politiebureau verrijst in 1957 op het Delftseveer.  In 1967 opent Koningin Juliana in gezelschap van burgemeester Heusdens de eerste Beneluxtunnel. Bij de tolpoorten vindt een aantal werkloos geworden kleine middenstanders een nieuwe baan.  In 2002 komt er een tweede tunnelbuis bij. De rijkswegen A20 en A4 zorgen voor de ontsluiting van de stad.

Winkelcentrum Liesveld
Groenvoorzieningen worden aangelegd, er komen nieuwe scholen en kerken en het voor die tijd moderne winkelcentrum 'Het Liesveld'  trekt vele kooplustigen uit de omringende steden. In 1995 wordt dit winkelcentrum uitgebreid en van een overkapping voorzien. Elke nieuwe wijk krijgt een eigen winkelcentrum.

Aandacht voor sport en cultuur

 Zwembad De Kulk kwam in de plaats van het Kolpabad, dat in de vijfiger jaren werd gebouwdDe nieuwe tijdgeest brengt veel aandacht voor de culturele en sportieve 'geneugten des levens' met zich mee. Sporthallen verrijzen en sportvelden worden aangelegd. De jaarlijks terugkerende 'Vakantieweken' met zijn vele activiteiten bezorgen menig jong Vlaardingertje een leuke zomervakantie. De Zaal Harmonie alleen voldoet niet meer en de Stadsgehoorzaal krijgt in 1954 pal naast de Harmonie een plek.  De 'nieuwe' Vlaardingers maken  maar al te graag gebruik van de nieuwe faciliteiten.  De moderne tijd vereist ook een uitbreiding van de accomodatiemogelijkheden. Men kan logeren in één van de twee Vlaardingse hotels of in Natuurvriendenhuis 'De Hoogkamer'  aan de rand van de Westwijk. Ook de cultuur(-historie) is goed vertegenwoordigd met de Stadsbibliotheek, het Stadsarchief, het Vlaardings Archeologisch Kantoor, het Museum Vlaardingen en tal van andere instellingen, die samen het verhaal van de stad vertellen.

Reacties