Direct naar navigatie

Tijd van...

Door: admin

Op de website volgen we de indeling van de Commissie Historisch en Maatschappelijke Vorming. De commissie, onder leiding van hoogleraar Piet de Rooy, heeft voor het onderwijs getracht de Nederlandse geschiedenis in een chronologisch overzicht van tien tijdvakken te vatten. Iedere gebeurtenis uit de Vlaardingse geschiedenis krijgt zo een plek in één van de tijdvakken.

De tijdvakken zijn:

Toch ontkomen we er niet aan ook andere termen voor tijdperken te gebruiken. Archeologen en historici maken immers gebruik van chronologische kaders die gebruikelijk zijn voor hun vakgebied. In het onderstaande schema is de verhouding tussen het schema van commissie De Rooy en een algemene tijdsindeling die archeologen en historici vaak gebruiken, weergegeven.

 

Tijdschema

Reacties