Direct naar navigatie

De prehistorie in Zuid-Holland

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor, Periode: 8000 v. Chr. - 499

Ongeveer 7.000 jaar geleden vormden de zee, de wind en de rivieren het landschap van de provincie Zuid-Holland. De mens zag al snel de potentie van het kust- en deltagebied en vestigde er zich om te jagen, vissen en voedsel te verzamelen.

Detail van de gezichtsreconstructie van een man die ongeveer 3.300 jaar geleden (bronstijd) in Vlaardingen stierf. Foto: J. van den Berg.

In de daaropvolgende millenia bleven de natuurelementen hun invloed uitoefenen op het landschap. De prehistorische mens wist de uiteenlopende landschappelijke situaties in de provincie goed te benutten.

Donken, oeverwallen, gorzengebieden en een uitgestrekt veenlandschap kenmerkten in de prehistorie ook het Vlaardingse landschap. En ook hier maakten jagers-verzamelaars en later boeren er dankbaar gebruik van. In de rechterkolom zijn Vlaardingse verhalen, onderzoeken en voorwerpen uit deze fascinerende periode verzameld.

Video's

Zuid-Holland voor het jaar nul

Korte film behorend bij de tentoonstelling en het lesmateriaal 'Zuid-Holland voor het jaar nul', ontwikkeld door TGV teksten en presentatie.

 

Reacties