Direct naar navigatie

Perioden

Aantal resultaten: 1 - 10 van de 18

 
 1. De Westwijk tijdens de Vlaardingen-cultuur

  De Westwijk tijdens de Vlaardingen-cultuur

  Tussen november 1959 en september 1964 liggen er in de Westwijk verschillende putten open die niets te maken hebben met de nieuwe gebouwen die overal als paddenstoelen uit de grond schieten. In de omgeving van de Arij Koplaan, De Prof. Teldersstraat en de Samuel Esmeijerstraat zijn archeologen en de archeologische werkgroep Helinium naarstig op zoek naar de restanten van een ver verleden.

   
 2. Vlaardingen vroeger, vandaag en anno 2020

  Vlaardingen vroeger, vandaag en anno 2020

  Soms hunkert Vlaardingen naar vroeger. Naar de tijd dat de Hoogstraat een echte, drukke en gezellige winkelstraat was en je lekker onbezorgd buiten kon spelen. Reis mee met Dirk Tempelaar naar het Vlaardingen van vroeger, van toen en van de toekomst...

   
 3. Weet je nog oudje

  Weet je nog oudje

  Het Vlaardingen van toen, kun je niet vergelijken met het Vlaardingen van nu. Nu een industriestad toen nog een vissersdorp met rijke reders en hardwerkende maar arme burgers...

   
 4. Een 'luchtfoto' van Vlaardingen in de elfde eeuw

  Een 'luchtfoto' van Vlaardingen in de elfde eeuw

  Hoe Vlaardingen in de middeleeuwen er uitzag is moeilijk te zeggen. Kaartmateriaal uit deze periode is niet voorhanden. Om toch in een beeld te voorzien maakte Olaf Odé op basis van de veronderstellingen van archeologen van het Vlaardings Archeologisch Kantoor een reconstructie in de vorm van een ‘luchtfoto’. Hierop is de nederzetting Flardinga te zien gelegen in het 11e-eeuwse landschap.

   
 5. De prehistorie in Zuid-Holland

  De prehistorie in Zuid-Holland

  Ongeveer 7.000 jaar geleden vormden de zee, de wind en de rivieren het landschap van de provincie Zuid-Holland. De mens zag al snel de potentie van het kust- en deltagebied en vestigde er zich om te jagen, vissen en voedsel te verzamelen.

   
 6. Hoogstad in de Romeinse tijd

  Hoogstad in de Romeinse tijd

  Waar nu de auto- en woningboulevard ‘Hoogstad’ ligt, lag in de Romeinse Tijd een krekenstelsel. De toenmalige bewoners besloten stevig in te grijpen in dit natte gebied en legden in de kreken dammen aan. Ulco Glimmerveen maakte in opdracht van het Vlaardings Archeologisch Kantoor een impressie van de impact van deze waterbouwkundige werken op het landschap van ongeveer 100 na Chr..

   
 7. De Vergulde Hand in de Midden-IJzertijd

  De Vergulde Hand in de Midden-IJzertijd

  Ulco Glimmerveen maakte in opdracht van het Vlaardings Archeologisch Kantoor een impressie van de bewoning en het landschap aan het einde van de Midden-IJzertijd (circa 250 voor Chr.) op de locatie die we nu kennen als ‘De Vergulde Hand’.

   
 8. Tijd van...

  Tijd van...

  Op de website volgen we de indeling van de Commissie Historisch en Maatschappelijke Vorming. De commissie, onder leiding van hoogleraar Piet de Rooy, heeft voor het onderwijs getracht de Nederlandse geschiedenis in een chronologisch overzicht van tien tijdvakken te vatten. Iedere gebeurtenis uit de Vlaardingse geschiedenis krijgt zo een plek in één van de tijdvakken.

   
 9. Tijd van jagers en boeren - 3000 v. Chr.

  Tijd van jagers en boeren - 3000 v. Chr.

  10.000 v.Chr. Nederland is een woestijn, een ijskoude wind waait over de vlakte. Groepen jagers trekken achter de mammoeten aan. Dan begint langzaam de aarde op te warmen. De grote dieren sterven uit en de dorre vlakte vult zich met bossen en moerassen. De mensen wennen aan het klimaat en maken nu jacht op kleiner wild. Duizenden jaren lang blijven ze jagen en verzamelen. Tot ze kennis maken met twee uitvindingen uit het Midden-Oosten: landbouw en veeteelt.

   
 10. Tijd van Grieken en Romeinen 3000 v. Chr. - 500 n. Chr.

  Tijd van Grieken en Romeinen 3000 v. Chr. - 500 n. Chr.

  De Tijd van de Grieken en Romeinen begint ongeveer 3000 v.Chr., maar in Vlaardingen (en in de rest van Nederland) pas rond het jaar nul! De Romeinen breiden dan hun Rijk uit tot aan de Rijn. Wat gebeurt in die drieduizend jaar daarvoor? In het Middellandse zeegebied heel veel: de ontwikkeling van taal, politiek, cultuur, techniek en godsdienst. En in Vlaardingen? Daar leven de mensen nog in de prehistorie! Gelukkig komen de Romeinen hier beschaving brengen...