Direct naar navigatie

Maquette plan Babberspolder

Door: Museum Vlaardingen, Periode: 1950 - heden, Thema's: Verkeer en vervoer

Bij de naoorlogse wederopbouw had ook Vlaardingen een gemeentebestuur dat de vooruitgang drastisch ter hand nam. De bekende Rotterdamse stedenbouwkundige Van Tijen werd ingehuurd en hij maakte dit plan voor het oostelijk deel van de Babberspolder te zien op deze maquette. Naast dit project ontwierp Van Tijens’ bureau ook de plannen voor het Liesveld, de Westwijk en ook de structuur van Holy.

Maquette plan BabberspolderIn de naoorlogse wederopbouwperiode ontwierp de stedenbouwkundige Willem van Tijen een plan voor de Babberspolder. De door Van Tijen gemaakte maquette (te zien in Museum Vlaardingen) toont een detailplan van het oostelijk deel van de Babberspolder, oostelijk van de Van Hogendorplaan.  Te zien zijn o.a. het Kethelplein met de A20 en A4, de burgemeester Heusdenslaan, de Kethelweg en een deel van de voetbalvelden van VFC.

 Van Tijens’ architectenbureau (Van Tijen en Maaskant), ingehuurd door de gemeente , was erg betrokken bij de naoorlogse bouwexplosie in Vlaardingen. Hij ontwierp hier naast Babberspolder-Oost, de Westwijk, de structuur van Holy en ook het Liesveld. maquette plan Liesveld

Willem van Tijen (1894-1974) was een zeer bekende stedenbouwkundige die gezien werd als de grondlegger van de sociale woningbouw in Nederland. Zo ontwierp hij het prototype van de galerijflat in Nederland, de Bergpolderflat in Rotterdam. Na de oorlog was hij erg betrokken bij de wederopbouw van Nederland en de stedelijke vernieuwing. Zo had hij ook een aandeel in de wederopbouwplannen (hij werkte o.a. mee aan het Groothandelsgebouw) van Rotterdam. Van Tijen kreeg in 1969 de prestigieuze Staatsprijs voor Beeldende Kunst en Architectuur.Willem van Tijen

De Babberspolder was oorspronkelijk een deel van Vlaardinger-Ambacht en werd in 1941 deel van de gemeente Vlaardingen.  In het westelijk deel werden tijdens de oorlog noodwoningen gebouwd voor bij het bombardement dakloos geworden Rotterdammers, in het oostelijk deel werd Van Tijens’ plan met flatgebouwen en laagbouw gerealiseerd in de vijftiger jaren.

Tegenwoordig is, zoals in veel naoorlogse wijken, de bebouwing in de Babberspolder grotendeels vernieuwd. In het westelijk deel zijn alle noodwoningen al een aantal jaren vervangen door nieuwbouw. In het oostelijk deel is ook al een groot deel van de stadsvernieuwing gerealiseerd en is van Van Tijens’ oorspronkelijke plan weinig meer terug te vinden.

Reacties