Direct naar navigatie

Herinneringsbokaal waarschuwingsreis Jacob van der Windt, 1781

Door: Museum Vlaardingen, Periode: 1700 - 1799, Thema's: Visserij

Eind 1780 brak de Vierde Engelse Zeeoorlog uit en op dat moment lag de Vlaardingse en Maassluisse vloot te vissen bij de Doggersbank. De Engelsen stuurden al direct kapers de zee op om zoveel mogelijk Nederlandse schepen op te brengen. De vloot moest gewaarschuwd worden en stuurman Jacob van der Windt werd bereid gevonden om met zijn schip “De Roode Roos” weer uit varen om de vloot te waarschuwen. De gevaarlijke reis verliep succesvol en behalve de vloot keerde ook Van der Windt begin januari met zijn schip behouden terug. Als dank werd deze ingegraveerde bokaal aan hem uitgereikt. Ook kreeg hij een gouden herdenkingsmunt.

Herinneringsbokaal waarschuwingsreis Jacob van der WindtEind 1780 raakte de Nederlandse republiek betrokken bij de oorlog die woedde tussen Engeland, Frankrijk en Spanje. Op 20 december verklaarde Engeland de Republiek de oorlog en de Vierde Engelse Zeeoorlog was een feit. De eerder uitgevaren Vlaardingse vissersvloot lag op dat moment (evenals de vloot van Maassluis) te vissen op de Noordzee bij de Doggersbank. De bemanning van de  148 schepen is nog onwetend van de uitgebroken oorlog. Er breekt paniek uit bij de achterblijvers en de  reders. Al snel wordt namelijk duidelijk dat de schepen gevaar lopen. De Engelsen hebben al  schepen opgebracht die in de zuidelijke Noordzee visten.
De enige manier om de vloot te waarschuwen is een schip naar de Doggersbank te sturen. Dat was echter niet zo simpel. De havens van Vlaardingen en Maassluis waren bevroren, dus van daaruit ging het niet. In Den Briel was echter stuurman Jacob van der Windt net aangekomen met zijn schip “De Roode Roos”. Hij wilde wel weer direct uitvaren met zijn schip van de Vlaardingse rederij Assendelft de Coningh. De oorspronkelijke bemanning had echter geen trek meer in dit hachelijke avontuur. Het lukte met de belofte van een goede gage om in Vlaardingen een bemanning te ronselen en op 29 december 1780 vertrok “De Roode Roos”. Het lukte hem de schepen in de volgende dagen te waarschuwen. Op 9 januari kwamen de eerste schepen weer veilig terug, de rest volgde in de dagen erna. Van der Windt zelf kwam op 11 januari  aan.
Uiteraard waren de thuisblijvers erg blij. In de kerk werd een dankdienst gehouden, waarbij behalve uiteraard God, ook de visserijbestuurders werden bedankt. Onder de burgerij gingen er stemmen op dat ook Jacob van der Windt dank verdiende. Gelukkig vonden enkele notabelen dat ook en zij lieten onder andere een fraaie bokaal met deksel van sodaglas maken. In de bokaal is de volgende tekst gegraveerd  “1780 den 29 Dec. van Vlaardingen uitgezeilt om onse vloot van den oorlog kennis te geven op te ontbieden behouwe binne gekomen den XI Jan. 1781”. Daarnaast lieten zij een gouden gouden herinneringsmunt uitgerikt aan Jocob van der Windt, 1781herdenkingsmunt slaan (een ander pronkstuk van Museum Vlaardingen) en ook uitgereikt aan Jacob van der Windt. Op deze munt is dezelfde tekst te vinden.

Reacties