Direct naar navigatie

Begrafenispenning Abraham Pietersz Hogenhoeck, 1677

Door: Museum Vlaardingen, Periode: 1500 - 1599, Thema's: Gezag en politiek

Van vooraanstaande (vooral protestantse) burgers werd in de 16e tot 18e eeuw een begrafenispenning geslagen. Zo ook voor de in 1677 overleden Abraham Pietersz Hogenhoeck. Hij was bijna 40 jaar burgemeester van Vlaardingen (1639 tot zijn overlijden in1677) en had zijn geld onder andere verdiend als reder.

Voorzijde begrafenispenning Abraham Pietersz. HogenhoeckIn de 16e tot en met de 18e eeuw werd bij het overlijden van een vooraanstaand persoon, een begrafenispenning geslagen, zo ook voor Abraham Pietersz Hogenhoeck. Hogenhoeck  is in Vlaardingen misschien niet zo bekend als sommige andere oud- burgemeesters, maar hij was in de 17e- eeuw in Vlaardingen wel degelijk bekend.
Hogenhoeck  (1615-1677) werd burgemeester in Vlaardingen in 1639. Daarnaast vervulde hij nog tal van andere functies. Deze telg uit een vooraanstaande Delftse familie verdiende zijn geld als reder, maar hij was ook schepen, thesaurier, weesmeester en gecommitteerde in het College van de Kleine Visserij.
Een heel opmerkelijk feit is dat Abraham het natuurlijke kind was van ene Haesge Michielsdochter  en pas in 1636 als zoon en erfgenaam erkend werd door Pieter Maertensz Hogenhoeck, baljuw van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht. Op zijn sterfbed heeft deze hem pas erkend als zijn natuurlijke zoon. Abraham Hogenhoeck werd in de Grote Kerk begraven, waar zich zijn grafzerk nog steeds bevindt.
Achterzijde begrafenispenning Abraham Pietersz. HogenhoeckDe zilveren begrafenispenning toont aan de ene zijde het familiewapen (3 vogelpoten met het helmteken) en op de andere kant de tekst : “de heer Abraham Pieterz Hogenhoeck Borgemeester tot Vlaerdingh Geboren den 3 maert Anno 1615 overleden 21 avg 1677” . De penning heeft ook nog een stichtelijk randschrift . Op de ene kant staat : “Heere maact mij bekent mijn Eijnde ende welcke de mate mijner dagen sij dat ick wete hoe verganckelijck ick sij Psal 39 vers 5”. Op de andere kant is het randschrift :” leert ons alsoo [onse] dagen tellen dat wij een wijs herte becomen Psal 90 vers 12”
Begrafenispenningen werden overhandigd aan diegenen die een bijdrage hadden geleverd aan de teraardebestelling van de overledene. Bijvoorbeeld door te assisteren bij het afleggen of bij het dragen van de kist. Deze begrafenispenning heeft een oogje waar een koordje doorheen kan. Het is dan ook waarschijnlijk dat de penning als herinnering aan het overlijden van Hogenhoeck is gedragen.

Reacties