Direct naar navigatie

Maquette plan Liesveld

Door: Museum Vlaardingen, Periode: 1950 - heden, Thema's: Verkeer en vervoer

Bij de naoorlogse wederopbouw had ook Vlaardingen een gemeentebestuur dat de vooruitgang drastisch ter hand nam. Eén van die plannen was de bouw van het winkelcentrum Liesveld in het centrum met bijbehorend viaduct voor het zwaardere verkeer. Dit omstreden plan, waarbij veel van het oude centrum werd gesloopt, is gerealiseerd eind jaren zestig van de vorige eeuw. De maquette toont het oorspronkelijke plan voor het viaduct inclusief een nooit gerealiseerde krul in de afrit

originel maquette plan Liesveld van Willem van TijenHet plan Liesveld behelst de naoorlogse vernieuwing van het centrum van Vlaardingen met een nieuw winkelcentrum en een bijbehorend viaduct om het verkeer (inclusief bussen en leveranciers van de winkels) over het winkelcentrum te leiden. Het oorspronkelijk plan dateert uit begin vijftiger jaren en werd in de zestiger jaren  gerealiseerd met een aantal wijzigingen.
De maquette (nu opgeslagen in het depot van Museum Vlaardingen), bestaat uit 4 delen met een totale lengte van 431 cm en toont het oorspronkelijke plan van stedenbouwkundige Willem van Tijen uit 1955. Dit plan laat ook een krul zien die als afrit moest fungeren. Dit deel is nooit gerealiseerd.
Stedenbouwkundige Willem van TijenVan Tijen (1894-1974) was een bekende stedenbouwkundige die gezien werd als de grondlegger van de sociale woningbouw in Nederland. Zo ontwierp hij het prototype van de galerijflat in Nederland, de Bergpolderflat in Rotterdam. Na de oorlog was hij erg betrokken bij de wederopbouw van Nederland en de stedelijke vernieuwing. Zo had hij een aandeel in de wederopbouwplannen (hij werkte o.a. mee aan het Groothandelsgebouw) van Rotterdam. In Vlaardingen werd hij ingehuurd door het gemeentebestuur voor de naoorlogse vernieuwing. Hij ontwierp hier de Babberspolder-oost, de Westwijk, de structuur van Holy en ook het Liesveld. Van Tijen kreeg in 1969 de prestigieuze Staatsprijs voor Beeldende Kunst en Architectuur.
Het plan Liesveld werd gerealiseerd in de zestiger jaren. Het plan was niet onomstreden. Er was een doortastend gemeentebestuur aan het roer, aangevoerd door burgemeester Heusdens. Die vond in wethouder Teun de Bruin de juiste persoon voor het leiden van de stadsvernieuwing. Er waren ook tegenstanders die vonden dat er te veel historische panden tegen de vlakte gingen. De voorgestelde krul, die de afrit vormde van het viaduct, bleek, zoals het was voorgesteld, verkeerstechnisch onhaalbaar. Bussen en vrachtwagens konden de lus onmogelijk nemen. Om het wel te realiseren zouden nog meer bestaande woningen gesloopt moeten worden. Daar waren veel mensen tegen gezien de toen heersende woningnood. Liesveldviaduct in aanbouw
In 1969 werd het Liesveldviaduct zonder de lus in gebruik genomen. Sinds die tijd is aan het viaduct en onderliggend winkelcentrum veel veranderd om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. Desondanks blijft het een merkwaardig viaduct in een stadscentrum.

Reacties