Direct naar navigatie

Restauratie uithangbord 'De hopende zeeman'

Door: Monumentenzorg Vlaardingen, Thema's: Handel en industrie

In 2017 schonken Joop en Mietje Stigter een indrukwekkend houten uithangbord aan de gemeente Vlaardingen. 'De hopende zeeman' had meer dan tachtig jaar de gevel van hun pand aan de Hoogstraat 205 gesierd. Ondanks de goede zorgen van Joop en Mietje, hadden weer en wind in al die jaren hun tol geëist...

Schimmel en vraatzuchtige insekten hadden de onderkant van het bord sterk aangetast, waardoor grote holtes in het hout waren ontstaan. Op verschillende plaatsen was ook de verflaag verdwenen. In overleg met Joop en Mietje besloot de gemeente Vlaardingen in de zomer van 2017 om het uithangbord te laten restaureren.

Restauratie uithangbord 'De hopende zeeman' door Art Conservation. Beeld: P. Versluis. Archeologische Collectie Gemeente Vlaardingen 

Art Conservation nam het bord mee naar hun restauratieatelier aan de Kon. Wilhelminahaven ZZ. De restauratoren hebben de opdracht met zorg uitgevoerd. Zij maakten ook een kopie van 'De Hopende Zeeman', zodat dit iconische beeld vanaf eind december 2018 opnieuw de gevel van De Zeeman kan sieren.

Een vrijwilliger van het archeologisch en bouwhistorisch depot filmde het restauratieproces (zie het filmpje hieronder). Zo kan iedereen zien wat het behoud en beheer van historisch erfgoed om handen heeft.

Het originele uithangbord heeft ondertussen een veilig plaatsje gekregen op het archeologisch en bouwhistorisch depot van de gemeente Vlaardingen. Daar kan het ook in bruikleen genomen worden, zodat ook het originele werk binnenkort vast opnieuw te bewonderen is.

Video's

Restauratieproces in beeld

Medio 2017 startte Art Conservation in opdracht van de gemeente Vlaardingen met de behandeling van het kunstig gesneden houten uithangbord 'De Zeeman'. Een vrijwilliger van het archeologisch en bouwhistorisch depot maakte dit filmpje van het restauratieproces.

 

Reacties