Direct naar navigatie

Hergebruik en herbestemming

Door: Stadsarchief Vlaardingen, Periode: 1600 - heden, Thema's: Dagelijks leven, Handel en industrie

Het opnieuw gebruiken van bestaande gebouwen voor andere doeleinden is van alle tijden. Wanneer de bouwgeschiedenis van een gebouw wordt onderzocht kom je nogal eens voor verrassingen te staan. Wat is bijvoorbeeld het verhaal achter een pakhuis als dat van ‘Eetcafé 1613’ aan de Westhavenkade?

Ooit een fraai herenhuis, nu 'Eetcafé 1613' (foto Gerard Hoogerwaard)Dat blijkt eens een prachtig herenhuis geweest te zijn. Maar het kan natuurlijk ook andersom. En hoe ouder het pand is, hoe groter soms de verbazing.

Goede voorbeelden

Oosthavenkade 8, ooit pakhuis, nu 'Aanloophuis De Groene Luiken' (foto Gerard Hoogerwaard)Vlaardingen staat vol met goede voorbeelden van hergebruik. Tijdens de Open Monumentendag op 10 september 2011 kunt u een kijkje nemen in een aantal van deze bijzondere voorbeelden. Uw bezoek zal wellicht de vraag oproepen of het nieuwe gebruik de uitstaling heeft beïnvloed of niet, en of het daarmee passend is of niet.
De manier waarop bij de verbouwing rekening is gehouden met de detaillering en de karakteristieke elementen, bepaalt vooral het gevoel of het hergebruik passend is of niet.

Hergebruik van minder belang

Na de Tweede Wereldoorlog is er een cultuur ontstaan waarbij er weinig aandacht was voor hergebruik. Vernieuwing was het motto! Dat heeft tot gevolg gehad dat in Nederland 10% van de markt zich nu richt op renovatie, terwijl dat in Europa gemiddeld maar liefst 40% is.

In het voormalige hoofdkantoor van de N.V. Hollandia, Hollandsche Fabriek voor Melkproducten is nu de Vrije Academie gevestigd (foto Gerard Hoogerwaard)In crisistijd, zoals we die nu meemaken, staan gebouwen lang leeg. Dat is onwenselijk. Meer en meer wordt nu ook in Nederland nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheid van herbestemming. Niet alleen in de monumentenwereld, maar ook daarbuiten dringt steeds meer het besef door dat herbestemming een specialisme is. Aandacht en steun vanuit het vakgebied moeten dit specialisme op een hoger niveau brengen, zoals dat in andere Europese landen al gebruikelijk is. Gesteund door de discussie rond duurzaamheid en de ontwikkeling van nieuwe technieken ontstaan er kansen.

Vak apart

Het huidige appartementencomplex 'Het Oude Thuis' (foto Gerard Hoogerwerf)Bij herbestemming komt heel wat kijken. Regelgeving zorgt voor een complexe aanpak. Past een beoogde ontwikkeling wel in het bestemmingsplan? Kan het technisch gezien eigenlijk wel? Of zijn er omstandigheden als bijvoorbeeld een monumentenstatus die bijzondere aandacht vragen?
Vanzelfsprekend wegen de kostenaspecten ook zwaar mee bij het uiteindelijke besluit om een herbestemming uit te voeren of niet.
Eigenlijk is het een vak apart, waarbij een generalistische visie gecombineerd wordt met specialistische kennis. Uiteindelijk streef je ernaar een compleet en haalbaar plan te hebben. Misschien iets om over na te denken bij uw bezoek...

Video's

Nieuw gebruik - oud gebouw

Geïnspireerd door het thema van de Open Monumentendag 2011 bezocht het team van Oud-VlaardingenTV een aantal oude gebouwen in Vlaardingen. Deze gebouwen kregen een nieuwe functie en hebben zo hun betekenis voor de stad behouden. Stadsgids Tineke van der Hoek vertelt erover.

 

Reacties