Direct naar navigatie

Beschermd Stadsgezicht

Door: Monumentenzorg Vlaardingen

Vlaardingers weten al lang dat de stad veel troeven heeft. Op 14 februari 2013 erkende het Rijk één van deze bijzondere aspecten: het centrum van Vlaardingen kreeg de status van 'rijksbeschermd stadsgezicht'.

Een beschermd stadsgezicht zorgt ervoor dat het bestaande karakter van een gebied behouden blijft. Zo wordt bijvoorbeeld nieuwbouw afgestemd op de aanwezige panden en de omgeving. Nieuwe ontwikkelingen en zelfs sloopwerkzaamheden blijven dus mogelijk. Wat er beschermd moet worden en hoe dit dient te gebeuren, wordt vastgelegd in de bestemmingsplannen.

Een pittoresk pand aan de Markt in Vlaardingen.

Grenzen bepalen

Niet heel het grondgebied van Vlaardingen heeft een beschermde status gekregen. De gemeente heeft samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de gemeentelijke monumentencommissie uitgebreid gedebateerd over de begrenzing van het gebied. Het verhaal van het ontstaan van Vlaardingen en de gebieden die daarin een belangrijke rol hebben gespeeld, bepaalden de grenzen.

Aangemeerde boten in de Oude Haven. Foto: C. Van LoonNa de opening van de Nieuwe Waterweg in 1872 veranderde het karakter van Vlaardingen razendsnel. Een dijk- en vissersdorp ontpopte zich tot een industrie- en transitohaven. De verschillende stadia van die groei zijn nog steeds zichtbaar in het straatbeeld en dat is bijzonder. Het beschermde stadsgezicht omvat drie gebieden die elk hun eigen verhaal vertellen, maar toch nauw met elkaar samenhangen. Dat zijn:
- de oude kern van de Kortedijk tot en met de Markt;
- de Oude Haven, de bebouwing langs de Nieuwe Maas en de Koningin Wilhelminahaven;
- het gebied tussen de Schiedamsedijk en de spoordijk.

Klik hier om de grenzen van het Beschermd Stadsgezicht te zien.

Gevolgen kennen

De status van beschermd stadsgezicht moet er dus voor zorgen dat het bijzondere historische en stedenbouwkundige karakter van de stad bewaard blijft en het dient de samenhang in de woon-en werkomgeving te bevorderen. De aantrekkelijkheid van de stad wordt zo verhoogd en dat kan positief uitwerken voor vastgoedeigenaren en ondernemers.

Blik op de Hoogstraat richting Kortedijk. Foto: C. Van LoonHoewel de bescherming zeker een positieve impuls zal geven aan het hele gebied, kunnen belanghebbende de gevolgen wel als hinderlijk ervaren. Vergunningvrij bouwen is immers niet meer aan de orde. De Gemeente Vlaardingen heeft op zijn site samengevat wat de voor-en nadelen zullen zijn voor zowel burgers als ondernemers.

Reacties