Direct naar navigatie

Vlaardinger Driesluizen

Door: Stadsarchief vlaardingen, Periode: 1000 - 1499, Thema's: Dagelijks leven, Strijd tegen het water

Op de overgang van de Kortedijk naar de Hoogstraat liggen de Vlaardinger Driesluizen. Deze sluizen, ook wel bekend als de Delflandse Sluizen, hebben eeuwenlang een belangrijke rol gespeeld in de waterhuishouding van de stad en wijde omgeving. Doen ze tegenwoordig nog steeds dienst als spuisluis?

De sluis die de Vlaardingse Vaart met de Oude Haven verbindt, dankt haar naam aan het feit dat hier oorspronkelijk drie – in 1388/1389 – gebouwde sluizen waren. De Schipluidersluis en de Rijswijkersluis waren spuisluizen, zij dienden voor de lozing en het inlaten van water. De Vlaardingersluis was bovendien een schutsluis voor de scheepvaart. Ze droegen de namen van het sluisambacht dat voor de bekostiging van sluizen verantwoordelijk was. 

Wapenstenen

Op de steen zijn de wapens en de namen van de hoogheemraden te zienToen de sluizen in 1639 en 1653 vernieuwd werden, zijn wapenstenen aangebracht. Deze  hebben de eeuwen getrotseerd en zijn in 1958/1959 weer ingemetseld in de vernieuwde sluis. In die jaren werd de oude schutsluis vervangen door de huidige. Aanvankelijk zouden de twee spuisluizen behouden blijven, maar door de hoge reparatiekosten moesten ze alsnog gesloopt worden. Aan de kant van de Oude Haven vinden we de steen uit 1639 met daarop het wapen van het Hoogheemraadschap van Delfland met keizerskroon, rijksappel en kruis, waarbij het schild wordt vastgehouden door een dubbelkoppige adelaar, met verder de namen en de wapens van de hoogheemraden. Op de steen aan de kant van de Vlaardingse Vaart uit 1653 is ook het wapen van het hoogheemraadschap afgebeeld, maar hier zonder schildhouder. Bovendien staan hierop de wapens en de schilden van baljuw-dijkgraaf Willem van der Hoeff en hoogheemraden Diederik van Schagen, Albrecht van Wassenaer, Willem Stalpart van der Wiele, Adriaan van der Mijle en Dirk Meerman. Onderaan de steen zien we de wapens van secretaris Cornelis de Jonge en penningmeester Cornelis (Michielsz.) Soetens van het hoogheemraadschap Delfland.

De naam 'Vlaardinger Driesluizen' 

De naamgeving van de 'Vlaardinger Driesluizen' heeft heel wat voeten in de aarde gehad.
Tijdens een gezamenlijke vergadering, op 14 mei 1960, van het college van B&W met toenmalig dijkgraaf  Winsemius en enkele ingenieurs van Delfland, kwam ook de naamgeving van de nieuwe sluis aan de orde. Men opperde: Driesluizen, Vlaardinger Sluis, Verenigde Sluizen, Delflandse Sluis, Delflandse Sluis Vlaardingen, Drie-Ambachtsluizen, Ambachtsluizen en Vlaardinger Driesluizen. Het zou nog een jaar duren voor men de knoop doorhakte. In juni 1961 werd gekozen voor Vlaardinger Driesluizen.

 Pleziervaart

Zicht op de Delflandse SluizenTegenwoordig wordt de sluis alleen nog gebruikt als schutsluis voor pleziervaartuigen van bescheiden afmeting; de doorgang is namelijk niet hoger dan 1,90 m. De sluiswachter heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een muntautomaat.

Reacties