Direct naar navigatie

Stoomtabaksfabriek, Koffiebranderij en Theehandel De Zeeman

Door: Monumentenzorg Vlaardingen, Thema's: Handel en industrie

Op de site 'Vlaardings Nieuws' stond in november 2017 een leuk verhaal over de Stoomtabaksfabriek, Koffiebranderij en Theehandel De Zeeman. Schrijver Edwin van der Ham baseerde zich op het artikel 'Het Vlaardings bedrijf De Zeeman' van J.P. van de Voort. Wij delen dit verhaal graag met u...

Rond het einde van de 19e eeuw was ‘De Zeeman’ een groot bedrijf, met een grossierderij en een fabriek met tientallen personeelsleden. De geschiedenis van het bedrijf begint in 1821...

Toen kocht de Delftse tabakskoper M.J. van der Boor een huis met erf aan de westzijde van de Hoogstraat. Maarten Johannes werd geboren op 11 februari 1800 als zoon van een Delftse koopman. In april 1822 vestigde hij zich als winkelier in tabak, snuif, koffie en thee. Het was van korte duur. In 1823 overleed hij, pas 23 jaar oud.

Affiche W.J. van der Boor.

Broer Willem Jacobus nam de zaak onmiddellijk over. De ondernemende Willem had aan zijn winkel klaarblijkelijk niet genoeg, want in 1835 ging hij in visserijzaken en kocht een pakhuis aan de oostzijde van de Hoogstraat. Het was ingericht voor zoutopslag en had een boetzolder.

Eind 1835 kocht hij zijn eerste schip. Als reder ging het niet echt goed, wel de winkel, tabakskerverij en de groothandel. Ook bezat hij grond en verhuurde huizen in de Holiërhoekse en Zouteveense Polder. Tevens bezat hij een huis aan de Schiedamseweg en de Dayer.

Pentekening uithangbord 'De Zeeman' door A. Bijl. Collectie Stadsarchief Vlaardingen. Toen hij overleed in 1863, nam zijn schoonzoon (hij had maar één dochter) Corstiaan G. van Dusseldorp alles over. Corstiaan en zijn broer Adrianus exploiteerden de pelmolen aan de Galgkade en waren zo de eerste echte industriëlen van Vlaardingen! Het bedrijf Firma W.J. van der Boor had in 1870 ruim 20 man in dienst.

Na het overlijden van Corstiaan in 1874, nam zoon Willem Jacobus de zaak over met 15 werknemers en begon met het branden en malen van koffie. In 1888 werd de fabriek door een zware brand getroffen. Er was niet meer dan het wel bekende schild van de 'Hopende Zeeman'.

De zaak werd voorgezet in het tegenover liggende pakhuis en later werd een nieuw bedrijfspand gebouwd. In 1900 werd de firma omgezet naar Stoomtabaksfabriek, Koffiebranderij en Theehandel De Zeeman A. van der Windt. Het bedrijf van W.J. van der Boor redde het niet meer en werd verkocht aan Ary van der Windt.

Hoogstraat 205, het historische winkeltje 'De Zeeman'. Foto: Weekblad 'De Havenloods', Collectie Stadsarchief Vlaardingen.In 1904 betrok hij het pand, waar nu ‘De Zeeman’ in gevestigd is: Hoogstraat 205. Van der Windt had ook nog een drukke winkel aan de 2de Van Leyden Gaelstraat - hoek Aert van Nesstraat, een sigarenkiosk bij het Binnensingel/ Verploegh Chasséplein en een filiaal in Den Haag.

In 1933 werd de zaak weer getroffen door brand, maar gelukkig niet zo heftig als in 1888. In de verslagen van KvK van 1934 komt de naam ‘De Zeeman’ niet meer voor. In 1936 verkocht Van der Windt zijn winkelbedrijf en kiosk aan Jan van der Sar. Het eens zo grote bedrijf was geslonken en Van der Sar stond zelf in de winkel. De familie Poot bediende voor hem de kiosk aan de Binnensingel en het filiaal aan de Aert van Nesstraat.

Interieur winkel De Zeeman met mevr. Stigter. Foto: C.Groen

Na de oorlog deed Van der Sar de kiosk en het filiaal van de hand en bleef alleen nog de winkel ‘De Zeeman’ over. Op 4 augustusus 1975 verkocht hij, na veertig jaar, de winkel aan de familie Stigter. Het bekende uithangbord ‘De Hopende Zeeman’ hangt sinds 1934 aan de gevel en daarvoor aan de overzijde bij de tabaksfabriek.

Door Edwin van der Ham, gebaseerd op 'Het Vlaardingse bedrijf De Zeeman (1821-1979)' van J.P. van de Voort, verschenen in: Historisch Jaarboek Vlaardingen. - 3(1979). - p. 111-134.
Op 22 november 2017 reeds gepubliceerd op Vlaardings Nieuws

Reacties