Direct naar navigatie

Speelkasteel Holy

Door: admin

Bij de woonwijk Park Hoog Lede staat een kasteel: een speelkasteel. Ridders en jonkvrouwen kunnen hier klimmen en klauteren in de speeltoestellen. Het is een fijne speeltuin, met een supersnelle kabelbaan, spannende paadjes en uitdagende klimrekken. Wat je ook ziet, is een ruïne… Hier stond vroeger een echt kasteel, en in dat kasteel woonde een ridder.

Informatiebord in de 'ruine' van Kasteel Holy

Mottekasteel

Toegegeven, het was geen groot kasteel, eerder een kleine toren. Het kasteeltje bestond uit een gracht, een steile kunstmatige heuvel en een 12 tot 14 m hoge toren. We noemen dit soort verdedigingswerken mottekastelen. De toren lag op een kleine afstand van een boerderij. Als er gevaar dreigde, konden de bewoners schuilen in de toren.

Ontginningslocatie

manquette kasteel Holy Nicolaas en Reinier van Hoylede waren twee locale edelen die leefden in de 13e eeuw. Zij bouwden elk een mottekasteel op de locaties waar voorheen ontginningsboerderijen lagen. Eén kasteel was kasteel Holy. De ontginningen van het veengebied vonden vanaf de 11e eeuw plaats. Dit gebeurde onder invloed van het grafelijk hof, dat ter hoogte van het huidige Liesveldviaduct lag. De ontginningen volgde natuurlijke structuren in het landschap, zoals de kreken. De kreek die langs deze locatie liep, heette 'Hoeyliede' of 'Hoylede'. Vandaag zeggen we 'Hoog Lede', wat zoveel betekent als hooggelegen. De kreek lag ook hoger dan de kreek de Vlaarding die even verderop in het landschap lag. 

Verwoest

Kasteel Holy 1717 Abraham RademakersIn de tachtigjarige oorlog (1568-1648) verwoestte brand de toren. De toenmalige eigenaar Johan Basius bouwde de toren echter weer op. Geheel in de stijl van die tijd. De motteheuvel liet hij weg. 

In 1860 sloopte men de toren. Het was toen de laatste toren die nog overeind stond op het huidige Vlaardingse grondgebied. In 1964 moest ook de boerderij wijken voor de nieuwbouw van de wijk Holy. Het inrijhek bleef behouden en kreeg een nieuwe functie als toegangspoort van het rosarium. Het hek is tegenwoordig beschermd als rijksmonument.

Archeologisch monument

De locatie zelf is beschermd als Gemeentelijk Archeologisch Monument. De resten van het kasteel en van de vroegere boerderijlocatie zijn erg interessant voor archeologen. Door niet te bouwen op deze locatie blijven de oude resten behouden. Zo krijgt een toekomstige generatie archeologen de kans om met nieuwere technieken onderzoek te verrichten.

Speeltuin

Het Speelkasteel Holy is in 2013 gerealiseerd door de financiële bijdrage van de Stadsregio Rotterdam en Park Hoog Lede BV. Samen met kinderen van basisschool Klimop openden de wethouders Jan Robberegt, Arnout Hoekstra en Hans Versluijs de speeltuin feestelijk.

De speeltuin is een prima plek om kinderen over de geschiedenis van de stad te vertellen. Op een speelse manier, wel te verstaan! De speeltoestellen verwijzen naar het verleden van de plek. Zo staan er stappaaltjes op de locatie waar vroeger de boederij lag. De ‘ruïne’ geeft de locatie en ook de omvang van het kasteel aan.

Als de kinderen een praatpaal aan de gang weten te krijgen (een pompmechanisme), kunnen zij luisteren naar een spannend verhaal over het kasteel. Op het informatiebord vinden begeleiders meer informatie en een QR-link naar deze site.

Reacties