Direct naar navigatie

Speelkasteel Holy

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor

Vlak bij de nieuwe woonwijk Park Hoog Lede staat een kasteel: een speelkasteel. Ridders en jonkvrouwen kunnen hier klimmen en klauteren in de speeltoestellen. Het is een fijne speeltuin, met een supersnelle kabelbaan, spannende paadjes en uitdagende klimrekken. Wat je ook ziet, is een ruïne… Hier stond vroeger een echt kasteel, en in dat kasteel woonde een ridder.

Informatiebord in de 'ruine' van Kasteel Holy

Mottekasteel

Toegegeven, het was geen groot kasteel, eerder een klein toren. Het kasteeltje bestond uit een gracht, een steile kunstmatige heuvel en een 12 tot 14 m hoge toren. We noemen zulke verdedigingswerken mottekastelen. De toren lag op een kleine afstand van een boerderij. In tijden van nood konden de bewoners hun toevlucht nemen in de toren.

Ontginningslocatie

manquette kasteel Holy

De locale edelen Nicolaas en Reinier van Hoylede bouwden ieder voor zich een mottekasteel op de locaties van vroegere ontginningsboerderijen. Eén kasteel was kasteel Holy. De ontginningen van het veengebied vonden vanaf de 11e eeuw plaats onder invloed van het grafelijk hof, dat ter hoogte van het huidige Liesveldviaduct lag. De ontginningen volgde natuurlijke structuren in het landschap, zoals de kreken. De kreek die langs deze locatie liep, heette Hoeyliede of Hoylede: Hoog Lede wat zoveel betekent als hooggelegen. De kreek lag ook hoger dan de Vlaarding die even verderop in het landschap lag. 

Verwoest

kasteel Holy 1717 Abraham Rademakers

In de tachtigjarige oorlog verwoestte brand de toren. De toenmalige eigenaar Johan Basius bouwde de toren echter weer op. Geheel in de stijl van die tijd. De motteheuvel liet hij weg.  In 1860 sloopte men de toren. Het was toen de laatste toren die nog overeind stond op het huidige Vlaardingse grondgebied. In 1964 moest ook de boerderij wijken voor de nieuwbouw van de wijk Holy. Het inrijhek bleef behouden en kreeg een nieuwe functie als toegangspoort van het rosarium. Het hek is tegenwoordig beschermd als rijksmonument.

Archeologisch monument

De locatie zelf is beschermd als Gemeentelijk Archeologisch Monument. Niet alleen vanwege de resten van het kasteel, ook de vroegere boerderijlocatie is erg interessant voor archeologen. Door niet te bouwen op de locatie blijven de resten behouden. Zo kan een toekomstige generatie archeologen de gelegenheid krijgen om op deze archeologische monumenten opnieuw -en met nieuwere technieken- onderzoek te verrichten.

Speeltuin

Door een speeltuin op het archeologisch monument te realiseren, krijgt de plek niet alleen een dubbele bestemming: De speeltuin is de uitgelezen plek om kinderen over de geschiedenis van de stad te vertellen. Op een speelse manier, wel te verstaan. De speeltoestellen verwijzen naar het verleden van de plek. Zo staan er op de locatie waar vroeger de boederij lag, stappaaltjes. De ‘ruïne’ geeft locatie en tevens de omvang weer van het kasteel. Als de kinderen een praatpaal aan de gang weten te krijgen (een pompmechanisme), kunnen zij luisteren naar een spannend verhaal over het kasteel. Ouders kunnen meer informatie halen van het informatiebord, dat voor de verdiepingsslag is voorzien van een QR-code naar deze website.

Opening speelkasteel

Onder luid gezang openden de wethouders Jan Robberegt, Arnout Hoekstra  en Hans Versluijs op woensdagmiddag 26 juni 2013 officieel de speeltuin. Samen met kinderen van basisschool Klimop duwden zij een hoge kasteelmuur omver. Hiervoor moesten zij eerst een grote sleutel omdraaien. Voor de vele aanwezige kinderen was er genoeg te doen. Knutselen, sckminken, een liedjes workshop en een kleurwedstrijd. De winnaars waren Rozemarijn (9), Tirza (4) en Kenan (8), zij kregen respectievelijk een puzzel, knuffels en een voetbal voor hun mooie kleurplaten. Het Speelkasteel is gerealiseerd door de financiële bijdrage van de Stadsregio Rotterdam en Park Hoog Lede BV.

Reacties