Direct naar navigatie

Romeins onder schoolbanken Bavinckschool

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor, Periode: 3000 v. Chr. - 499

Alle leerlingen van de Dr.H. Bavinckschool gingen op 7 juli 2014 enthousiast naar school: het nieuwe kleurrijke gebouw van Vink + Veenman was klaar! Aan deze mooie dag ging natuurlijk heel wat werk vooraf. Niet alleen de bouwvakkers, maar ook de archeologen gingen op het terrein aan de slag...

Archeologen beginnen niet zomaar met een opgraving, dat is niet meer van deze tijd. Daarom voerden specialisten in 2010 eerst een bureau- en een booronderzoek uit. 

Archeologische monumenten in de omgeving van de Bavinckschool. Bron: Archis2

Sterke vermoedens

De locatie aan de Da Costastraat is vanuit archeologisch oogpunt veelbelovend. In de omgeving van de school zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd die archeologische vondsten en sporen opleverden. Het gaat om de locaties ‘Van der Driftstraat’ (2003), ‘Kolpabad/ Westlandseweg’ (1998) en ‘Hoogstad’ (1993).  

Reconstructie van het Vlaardingenstelsel en locatie van de Dr. H. Bavinckschool. Tekening: RAAP bv. naar archeologie Gemeente Vlaardingen.Tijdens de drie onderzoeken zijn delen van oude kreken ontdekt. Deze waterlopen behoorden tot het zogenaamde ‘Vlaardingenkrekenstelsel’. De mensen in de Romeinse tijd kozen net de oevers van deze kreken uit om op te wonen. Ze legden ook dammen aan in de waterlopen om zo hun voeten en hun velden droog te houden.

Dankzij de opgravingen in de omgeving en het booronderzoek uit 2010 wisten de archeologen dat een kreek van het Vlaardingenstelsel ook het terrein van de Bavinckschool kruiste. De vraag was echter of ook hier Romeinse boeren gewoond hadden.

Een kijkje nemen

Meest oostelijke proefsleuf met op de voorgrond de zandige oeverwalafzettingen. Foto: T. de RidderDe beste manier om dit te controleren, zonder meteen heel het terrein te onderzoeken, was het graven van lange sleuven. In september 2011 legden archeologen van RAAP vier proefsleuven aan, verspreid over het terrein. De vermoedens werden door dit onderzoek bevestigd: op de locatie bevonden zich sporen van bewoning uit de Romeinse tijd.

Opgraven

De nieuwbouw zou de Romeinse resten vernietigen, dus volgende in januari 2012 een opgraving om zo veel mogelijk informatie veilig te stellen.

 

Een kuil met houtskoolspikkels, aangetroffen op de oeverwal. Foto: T. de Ridder

Video's

Sloop Bavinckschool augustus 2011

 

Reacties