Direct naar navigatie

Het oude hoofdpostkantoor aan de Westhavenkade

Door: Stadsarchief Vlaardingen, Periode: 1900 - heden, Thema's: Dagelijks leven, Gezag en politiek

Na jaren van leegstand heeft het onder architectuur van rijksbouwmeester Johan G. Robbers gebouwde pand in 2013 eindelijk weer een bestemming gekregen. En wat voor een! Jong en oud, amateur of professional, iedereen kan zich in KADE40 uitleven op het gebied van kunst, theater en muziek. Vanaf de ingebruikneming in 1939 tot 1989 speelden zich in dit gebouw echter heel andere taferelen af, het huisvestte in die periode namelijk het Post-, Telegrafie- en Telefoniekantoor.

Op 5 januari 1938 ontving de Gemeente Vlaardingen een verzoek van het hoofd van de Rijksgebouwendienst ‘om vergunning ingevolge de Woningwet tot het bouwen van een Rijks Post- en Telegraafgebouw met Telefooncentrale en bijgebouwen op het perceel Westhavenkade hoek Vossenstraat’. Zestien dagen later verleende B&W de vergunning, echter onder voorwaarde dat de bouw binnen twintig maanden na dagtekening ervan moest zijn voltooid. Aanvankelijk wilde de Rijksgebouwendienst, die toen nog voor de bouw van postkantoren verantwoordelijk was, het ontwerp uit laten voeren door oud-rijksbouwmeester Johannes A.W. Vrijman. Deze weigerde de in zijn ogen weinig eervolle klus. De opdracht ging naar Johan G. Robbers (1881-1943). Hij was sinds 1914 in dienst bij de bouwdienst van het Ministerie van Justitie en zette in de jaren ’20 zijn rijksbetrekking bij de in die tijd opgerichte Rijksgebouwendienst voort. Gevangenissen, postkantoren en onderwijsgebouwen waren zijn specialiteit. Aannemer van de nieuwbouw werd G.B. van Hoek uit Delft. De totale kosten zouden ƒ 140.000 gaan bedragen.

 

De bouw

Bij het ontwerp van het gebouw hield men rekening met een eventueel uitbrekende oorlog. De deuren, ramen en luiken moesten gas- en scherfproof zijn. Voor zowel personeel als bezoekers van het Postkantoor werd een scherfvrije kelder ingepland.
Het Vlaardingse Post- en Telegraafkantoor kreeg een eenvoudige maar weloverwogen vormgeving. De grote raampartijen lieten veel daglicht binnen. Boven de hoofdingang werd een typerend gevelreliëf geplaatst.
In gezelschap van een groot aantal genodigden waaronder burgemeester M.C. Siezen en burgemeester J. Luijerink van de toenmalige gemeente Vlaardinger-Ambacht, vond op 14 oktober 1939 de officiële overdracht door de Rijksgebouwendienst aan het hoofdbestuur van de P.T.T. plaats. Het postkantoor, sinds 1907 gevestigd in het zogenaamde 'Huis met de Lindenboom', het latere Visserijmuseum, verhuisde naar het gloednieuwe gebouw.

Een ongedateerde foto van het Postkantoor, Westhavenkade 40

Postkantoor te klein

Enige tijd na de oorlog werd het gebouw te klein om aan de vraag van het explosief groeiende aantal inwoners te voldoen. Echter pas in 1959 ontstaan er concrete plannen voor uitbouw en uitbreiding van het gebouw. Architect A. Schuil van de Rijksgebouwendienst maakt het ontwerp. Op 17 juli 1961 verhuist een twintigtal werknemers met een administratieve functie waaronder ook het loketpersoneel, naar een gebouw van de technische handelsonderneming NEWA aan de Callenburgstraat. Met zeven loketten hoopt de P.T.T. hier de Vlaardingers tijdelijk van dienst te kunnen zijn. De tweeënzestig postbestellers en expediteurs blijven tijdens de verbouwing gewoon in het pand werkzaam.

Het interieur gezien in de richting van de Westhavenkade (1939)

Start van de werkzaamheden 

Dan nemen de werkzaamheden een aanvang. De gereformeerde kerk aan de Landstraat was met vooruitziende blik al enkele jaren daarvoor gesloopt. Het op het terrein staande gebouw van de technische dienst van de P.T.T. gaat eveneens tegen de vlakte. De aan- en uitbouw betreft alle verdiepingen, ook die waar de telefooncentrale en het personeel van telefoondistrict Rotterdam zijn ondergebracht. Aan de Landstraatzijde verschijnt een overluifeld los- en laadperron. Aan de voorzijde wordt de poort tussen het gebouw van de Luxorbioscoop en het postkantoor erbij betrokken. Op de buitenmuur ervan plaatst men een modern gevelreliëf.Een kijkje vanuit de Landstraat op de aanbouwwerkzaamheden. Foto H.K. van Minnen, 1963

Ondertussen wordt ook het bestaande gebouw opgeknapt en gemoderniseerd. Een dag-en-nacht geopende zelfbedieningsruimte met driehonderdeenenvijftig postbussen, drie postzegelautomaten, een briefkaartenautomaat plus wisselautomaat, brievenbus en telefooncel zijn nu voor iedere Vlaardinger op ieder tijdstip te benutten. Enorme ruimten voorzien van verrijdbare sorteerstellingen worden gecreëerd voor de afdelingen expeditie, briefpost, pakketpost en de afdeling postbestelling. De expeditieafdeling wordt uitgerust met een machinale stempelmachine.

Officiële opening

Op vrijdag 25 september 1964 vindt de officiële opening plaats in gebouw Triangel. Het gezelschap van notabelen waaronder burgemeester mr. J. Heusdens, de hoofddirecteur van de Posterijen L.T. Hoolboom, de directeur van de Rijksgebouwendienst ir. J. Scheurkogel en J.C. Kremer, directeur van postdistrict Rotterdam, prijst de ludieke opening. De maandag erop kan het publiek het uitgebreide en gemoderniseerde postkantoor bezoeken. De verbouwing heeft dan twee miljoen gulden gekost.
Directeur J.C.W. Dessing heeft op dat moment de leiding over vijfentwintig administratieve ambtenaren en achtenzestig postbestellers, waaronder zeven vrouwen. De bestellers beschikken over dertig wagentjes en drie driewielige elektromobielen. Op 31 juli 1989 verhuist het hoofdpostkantoor naar de Waalstraat. Het pand aan de Westhavenkade, komt op de telefooncentrale en wat opslag na, leeg te staan.  Op 30 september 2010 sluit men ook het postkantoor aan de Waalstraat. Diverse kleine postagentschappen nemen sindsdien de diensten van een hoofdpostkantoor over.

Bronnen:

- ‘Spaarcommentaar' – voorlichtingsblad van de PTT – RPS, 1962, 12e jrg nr. 2.  Archiefbibliotheek, inv.nr. IH163

- 'Bestek van het Post- en Telegraafkantoor te Vlaardingen’, 1938. Archiefbibliotheek, inv.nr. VIIID1

- Archief Gemeente Vlaardingen, inv. nr. 1892

- Archief gemeente Vlaardingen, inv.nr. 2767

- Plakboek 18-78

Reacties