Direct naar navigatie

De Zeeman

Door: admin

Hoogstraat 205 is in Vlaardingen bekend als het historische winkeltje ‘De Zeeman’. Sinds 1975 zijn Joop en Mietje Stigter de eigenaren van het pand. Zij ontdekten destijds dat onder de stuclaag een fraaie, op de vlucht gebouwde, 17e-eeuwse gevel zat. Het geveltje van hun winkel is echter al een aantal jaren niet meer compleet.

Een historisch pand

In 2012 kreeg het charmante pand Hoogstraat 205 de status van beeldbepalend pand. De geschiedenis van dit gebouw gaat zeker terug tot de 17e eeuw. Na de grote stadsbrand van 1574 bouwde men op deze plek een tijdelijk huis. Een dertigtal jaar later was er een schrijnwerker gevestigd.

 

Een foto uit 2013 van de Hoogstraat 205 mét het oorspronkelijke uithangbord.

Toen in 1634 een bakkerij zich vestigde op deze locatie, kreeg het pand min of meer zijn huidige vorm. In 1698 maakte de bakkerij plaats voor een grutterij, een kruidenierswinkel. Vanaf 1795 tot 1934 woonden er gegoede burgers op de Hoogstraat 205.

Aan de overzijde van de straat, aan de Hoogstraat 202, stond vroeger de tabaksfabriek en koffiebranderij ‘De Zeeman’. De eigenaar van deze tabaksfabriek, dhr. Van der Windt, werd in 1904 ook eigenaar van de Hoogstraat 205. Hij liet het pand verbouwen en verhuurde het een tijd als woonhuis. Sinds 1934 is de Hoogstraat 205 ingericht als winkel.

Enkele weetjes

De 17e-eeuwse voorgevel van de Hoogstraat 205 is ‘op de vlucht’ gebouwd. Dat betekent dat de gevel bewust zo gemetseld is, dat deze voorover helt. De top van de gevel is in de 18e of 19e eeuw al omgevormd tot een lijstgevel.

Toen de heer en mevrouw Stigter in 1975 het pand in bezit kregen, zijn ze gestart met een renovatie. Ze verwijderden de pleisterlaag met schijnvoegen die in de 19e eeuw was aangebracht en brachten zo het oude metselwerk terug aan het licht.

Ter hoogte van de eerste verdieping troffen ze een holte aan in de gevel, omgeven door een rollaag van rode bakstenen. Hier had ooit een gevelsteen gezeten. De heer en mevrouw Stigter gingen op zoek naar een geschikte oude steen en vonden die ook: een bas-reliëf van een zeilende driemaster.

Het uithangbord

Het originele uithangbord van 'De Zeeman' aan de gevel van Hoogstraat 205. Fotograaf: J. van den Berg. Archeologische Collectie gemeente Vlaardingen Het kunstig gesneden houten uithangbord ‘De Zeeman’ toont een zeeman in een krans van tabaksbladeren. Het bord is vermoedelijk in de 19e eeuw gemaakt en hangt sinds 1934 aan de gevel van de Hoogstraat 205. Voor die tijd hing het aan de overzijde van de straat, bij de tabaksfabriek en koffiebranderij aan de Hoogstraat 202. Na vele jaren in de buitenlucht, was het bord enkele jaren geleden in te slechte staat om aan de gevel te laten hangen. De eigenaren haalden het bord naar binnen om het te beschermen tegen de weerselementen. In 2017 besloot de gemeente Vlaardingen in overleg met Joop en Mietje om het bord te laten restaureren.

Oude glorie

Het uithangbord 'De Zeeman' in het atelier van Art Conservation. Foto: P. Versluis. Archeologische Collectie gemeente Vlaardingen.In opdracht van de gemeente gaat het Vlaardingse restauratiebedrijf Art Conservation met de restauratie aan de slag. Zij hebben het bord meegenomen naar hun restauratieatelier aan de Kon. Wilhelminahaven ZZ. Daar worden de vraatzuchtige insecten en de schimmels aangepakt die het bord aantasten.

Het is niet verstandig om het bord na behandeling terug buiten te hangen. Daarom heeft de gemeente aan Art Conservation gevraagd om ook een replica te maken. Zo krijgt de gevel van winkel ‘De Zeeman’ zijn oude aanblik terug.

Reacties