Direct naar navigatie

Een huwelijk binnen het koningshuis? Vlaardingen vierde feest!

Door: Stadsarchief Vlaardingen

Herinnert u het zich nog? Op 2 februari 2002 zat heel Nederland aan de buis gekluisterd. Kroonprins Willem Alexander trouwde die dag met zijn grote liefde, de Argentijnse Máxima. Ook leefden we mee met de huwelijkvoltrekking van de andere prinsen, zoals die van prins Constantijn met ministersdochter Laurentien en Johan Friso met zijn veelbesproken Mabel. Maar in hoeverre víert Nederland feestelijke gebeurtenissen als deze eigenlijk? Als men de kranten erop naslaat nauwelijks, in tegenstelling tot vroeger.

Lid van de feestcommissie J. van der Valk als 'Gecommitteerde vanwege de Staten-Generaal' in de historische optochtVaak al lang voor de heuglijke dag riep men een plaatselijke ‘feestcommissie voor de viering van het koninklijk huwelijk’ in het leven. Het Vlaardingse feestprogramma van de zogenaamde ‘Oranjedag’ , op 7 februari 1901 ter gelegenheid van het huwelijk van koningin Wilhelmina en hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, stond primair in het teken van ‘een extra armenbedeeling’. Men sprak daarbij de hoop uit, dat ‘de gedachte naar vermogen te hebben bygedragen, een ieder feestelijk zal stemmen op den Oranjedag’. De ‘inzameling der gelden’ werd gehouden op maandag 21 en dinsdag 22 januari 1901. Dit resulteerde in een bedrag van ƒ 637,50 dat onder de diverse armbesturen verdeeld werd. Dat deze besturen hier zeer dankbaar voor waren, blijkt wel uit de bedankbrieven die de feestcommissie na afloop ontving. Het Burgerlijk Armbestuur ging zelfs zover dat het een overzicht stuurde van de manier waarop het geld door de 137 armen was besteed. Van de toebedeeldeƒ 1,50 per persoon kocht men niet alleen voedsel, men liet er ook z'n schoenen van repareren of kocht er brandstof van. Het Burgerlijk Armbestuur geeft de feestcommissie zelfs een overzicht van hoe de armen de 1,50 besteedden

Optocht

Gefeest werd er ook. Een ‘Historischen Optocht, voorstellende den Oranjestam vanaf Prins Willem van Oranje tot onze Geëerbiedigde Koningin', startte om 12 uur ‘s middags vanaf de Hoflaan, muzikaal opgeluisterd door het ‘Muziekkorps Vereeniging Concordia’ en het Schutterijmuziekkorps. Voor hun bijdrage aan de feestvreugde moest de feestcommissie voor elk muziekkorps 70 gulden neertellen. Daar kwam nog eens ƒ 17,50 bij voor de tamboer-maître en de tamboers. Het kleurrijke gezelschap trok vier uur lang door de met erebogen versierde straten van het centrum en de Oostwijk. Voor 15 cent kon men een officieel programma van het evenement kopen. Een ‘inzameling der gelden’ voor een geheel ander doel was al een paar dagen daarvoor gehouden, namelijk op donderdag 17 januari. De opbrengst ervan kwam ten bate van de Vlaardingse bijdrage aan een Nationaal Geschenk aan koningin Wilhelmina ter gelegenheid van haar huwelijk. Op 7 maart bood men dit Nationaal Geschenk in de vorm van een diadeem, twee armbanden, een halssieraad en een ‘150 bladen van zwaar Hollandsch papier bevattend album gebonden in wit zwijnsleder met ivoren hoeken, gouden sloten en goudgekroonde W’s’ aan in de Mozeszaal van het Paleis in Amsterdam.

Prinses Juliana trouwt met Bernhard

Op 7 januari 1937 trad prinses Juliana in het huwelijk met Bernhard von Lippe Biesterfeld. Wat een sobere aangelegenheid had moeten worden in verband met de heersende crisis, mondde uit in een drie weken durend feest. Het ging al van start op zaterdag 19 december 1936 met klokgelui, een voetbalwedstrijd en muziek door de hele stad. Vanaf 28 december waren de straten versierd en verlicht en opende men een 'Oranje' Cineac in het Luxor Theater. Hier kon men de meest actuele beelden van het huwelijkspaar bekijken. Ook aan de oudjes werd gedacht. Zij kregen een rondrit in een ‘autocar’ aangeboden, zodat ook zij de mooi versierde straten konden bewonderen. Uitnodiging voor de rondrit per 'autocar'
Naast de traditionele aubade en een optocht vond er een aantal theatervoorstellingen plaats waaronder twee populaire voorstellingen van ‘Kaat Mossel’ en een optreden van de dichter Koos Speenhoff en zijn vrouw J.H. Speenhoff-Prinz Sr., ‘zangers van het ernstige en vroolijke lied’, in Zaal Harmonie. De heer Speenhoff werd namens de secretaris van het comité Kunst en Sport verzocht een passend loflied op Vlaardingen te maken. Speenhoff werd door hem voorzien van een flink aantal bijzonderheden over de stad en haar inwoners. Een 15 coupletten tellende meezinger was het resultaat. Op het verzoek van Speenhoff om voor een aantal toneelattributen te zorgen, waaronder, naast twee kleine tafels, drie stoelen, een telefoon en een medicijnflesje, een revolver, schrijft de secretaris terug; ‘Wat de revolver in het toneelstukje betreft dat u op wilt voeren, zou ik U willen vragen of deze nog moet schieten, of alleen als bedreiging dient?’ De feestelijkheden werden op 7 januari afgesloten met een ‘Radio-Ooggetuige verslag van het Kerkelijk Huwelijk van de Prinses’ en een ‘Groot Fantastisch Vuurwerk’ op de Julianabrug.

Men feestte niet alleen ter gelegenheid van koninklijke huwelijken, ook de geboorte van een prinsesje, een troonsbestijging, een regeringsjubileum of een koninklijk bezoek vormden aanleiding tot het organiseren van een uitgebreid feestprogramma.

Koningin Wilhelmina bezoekt in 1924 Vlaardingen. Op de foto een voor deze gelegenheid prachtig versierde Pieter Karel Drossaartstraat

Bronnen: Archief nr. 88, Feestcommissie voor de viering van het huwelijk van koningin Wilhelmina, inv. nr.4 en archief nr. 98, Commissie voor de viering van het huwelijk van prinses Juliana, inv. nr. 13.

 

 

Reacties