Direct naar navigatie

Publicatie Vergulde Hand-West

Door: admin

Op vrijdag 20 april 2012 overhandigde wethouder Arnout Hoekstra van de Gemeente Vlaardingen de publicatie van de opgravingen op de locatie 'De Vergulde Hand-West' aan mevrouw Hammersma, directeur-generaal Cultuur en Media (DGCM) van het Ministerie van OCW. De overhandiging vond plaats op een speciale bijeenkomst van de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) in Amersfoort.

Archeologen aan de slag op de Vergulde Hand West - Vondstzone 9. Foto: T. de Ridder.In 2005 is in Vlaardingen de opgraving De Vergulde Hand-West uitgevoerd door de gemeente Vlaardingen met financiële steun van het Rijk. Onder redactie van Y. Eijskoot, O. Brinkkemper en T. de Ridder verscheen in april 2012 de publicatie ‘Vlaardingen-De Vergulde Hand-West: onderzoek van archeologische resten van de middenbronstijd tot en met de late middeleeuwen’. Het omvangrijke boekwerk maakt deel uit van de reeks ‘Rapportage Archeologische Monumentenzorg’ (RAM) en heeft jubileumnummer 200 gekregen. De RAM-reeks is een uitgave is van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Geologisch profiel op de opgraving Vergulde Hand-West. Foto: Y. Eijskoot.De overhandiging van de publicatie was het sluitstuk van een dag vol lezingen over archeologisch onderzoek in veen- en kleigebieden. De RCE en de gemeente Vlaardingen organiseerden deze dag samen en de Vergulde Hand-West vormde het vertrekpunt. Het archeologisch onderzoek werd in een breder kader geplaatst, waarbij een landschapsgerichte benadering centraal stond. Archeologen belichtten niet alleen de resten van boerderijen, maar keken ook naar het landschap waarin mensen woonden en tal van andere activiteiten uitoefenden. De insteek van deze dag was dezelfde als deze van de publicatie De Vergulde Hand-West.

In mei 2012 verscheen de laatste Archeologie Actueel - De Vergulde Hand. Deze 21e editie belicht kort de NOaA-dag en de resultaten van het archeologisch onderzoek op de Vergulde Hand-West.

Reacties