Direct naar navigatie

Nieuwe namen voor paden in de polder

Door: admin

Hoe u van de ene hoek van natuurkerngebied De Ruigte naar de andere hoek van het Klauterwoud komt, dat is nu nog een beetje moeilijk uit te leggen. Om het voor bezoekers (maar ook voor bijvoorbeeld hulpdiensten) eenvoudiger te maken om zich te oriënteren in de Broekpolder, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de paden in het gebied namen te geven. De namen verwijzen veelal naar de tijd van de Vlaardingen-cultuur en andere prehistorische periodes.

Vlaardingen-cultuurpad

Bij de aanleg van de Westwijk ontdekte men in 1958 resten uit de steentijd. Onderzoekers concludeerden dat het ging om tot dan toe onbekende steentijd-cultuur en gaven het de naam Vlaardingen-cultuur. Het nieuwe Vlaardingen-cultuurpad verwijst naar deze periode. 

Kroeskoppelikaan (Illustratie: Ulco Glimmerveen

Kroeskoppelikaan, Steur- en Bruine beerpad

De archeologen troffen bij de opgraving in de Westwijk niet alleen stenen werktuigen aan, maar ook veel botmateriaal. Zo troffen ze botten van de kroeskoppelikaan, een vogelsoort die vandaag de dag in Nederland niet meer in het wild voorkomt. Het Kroeskoppelikaanpad is de naam van een zijpaadje van het Vlaardingen-cultuurpad. Ook krijgt de Broekpolder een Steurpad. De Vlaardingen-mens woonde op een oeverwal langs de kreek. De archeologen ontdekten tussen het nederzettingsafval honderden steurplaten. Blijkbaar was de steur een belangrijk onderdeel van het menu. Verder troffen archeologen tussen de resten van het nederzettingsafval botten aan van een bruine beer. Het betrof onder meer een groot deel van een schedel en een doorboorde hoektand. Deze laatste zal vermoedelijk als sieraad of als jachtamulet zijn gedragen. Het Bruine beerpad verwijst naar deze vondst.

Klokbekerpad

In de Westwijk ontdekten de archeologen ook resten uit de Klokbekerperiode. Deze resten dateren van rond 2400 voor Chr. Het Klokbekerpad dat van oost naar west door het gebied loopt verwijst naar deze periode.

Bronstijdpad

Er zijn in deze omgeving weinig vondsten bekend uit de Bronstijd. Toch kent Vlaardingen een unieke vondst die letterlijk het gezicht vormt voor deze periode. Bij de aanleg van de Surfplas in 1990 vonden spelende kinderen het skelet van een man die rond 1300 voor Chr. leefde. Van deze man is een gezichtsreconstructie vervaardigd. Naar deze periode verwijst het Bronstijdpad.

IJzertijdpad

Langs de Watersportweg komt het IJzertijdpad. Archeologen hebben vele resten van boerderijen uit de IJzertijd (circa 800 v. Chr. tot voor begin jaartelling) ontdekt in Vlaardingen. Het bijzondere dat van sommige zeer veel bewaard is gebleven. In een van de boerderijen is zelfs de deurdrempel nog aangetroffen. Deze doet nu dienst als drempel van de trouwzaal in het stadhuis.

Kanopad

Het Kanopad verwijst naar een vondst bij de opgravingen op het terrein van de Vergulde Hand-West is in 2005. Hier groeven archeologen een kano op die van rond 683 voor Chr. stamt. Met een lengte van bijna elf meter is het het langste prehistorische vaartuig van Nederland.

 Vogelhutpad

Meteen aangrenzend aan het westelijke uiteinde van het Aalkeet-Buitenpolderpad begint de Aalkeet-Buitenpolder. Aan de rand van de Aalkeet-Buitenpolder nog net in de Broekpolder staat een uitkijkpost om vogels te bespieden. Deze vogelhut geeft uitzicht over de Aalkeet-Buitenpolder die door de Vereniging Natuurmonumenten wordt beheerd. Het pad waarlangs deze vogelhut staat krijgt de naam Vogelhutpad.

Reacties