Direct naar navigatie

Lied Vlaggetjesdag

Door: admin, Thema's: Visserij

Dat het fenomeen ‘Vlaggetjesdag’ al enkele eeuwen oud is, bewijst een publicatie uit 1817 die in het Stadsarchief te vinden is. De naam ervan luidt...

Voorblad van het boekwerk uit 1817 waarin ook een lied aan Buisjesdag is gewijd. Het boekwerkje is in het Stadsarchief in te zien‘Neerlands opkomst, Val en Herstelling' bezongen bij ’t Gezelschap Harmonie te Vlaardingen, november 1817 (gedrukt door G.W. van Hemsdaal, stadsdrukker te Schiedam)’.
Eén van de laatste liederen is getiteld ‘De Vlaggetjesdag’. Erbij staat vermeld dat dit lied genoemd is naar een oude gewoonte in Vlaardingen om één, twee of drie dagen voor Buisjesdag- of ‘Zeildag’ de gereedliggende schepen met vlaggen te ‘cieren’. Het luidt als volgt:

De Vlaggetjesdag
Wijze: 'Du petit Matelot', of: 'Wie voelt de borst niet hoger zwellen'.

Komt heffen wij met blijde zangen
Verheugd het vrolijk feestlied aan
De vloot, bestemd tot Haring vangen
Ligt vaardig om naar zee te gaan (bis)
Ons wakker Zeevolk, nauwelijks binnen
Met blanke Kolvisch spaart geen tijd
Maar zocht elkander ’t af te winnen
Wiens schip het eerst was toebereid (bis).

Verbazend veel was nog te klaren
En aftedoen, eer ’t was zoo ’t hoort:
Doch Zeeman kan geen arbeid sparen
Voor alles ree ligt aan zijn boord (bis)
Ja werk en sjouw maar goede menschen;
Uw heil, Uw alles, is de Vloot
Daarin berusten alle wenschen
Daarmede is Vlaardingen, klein of groot (bis).

Komt moedig dus die enk'le dagen,
Van groote droktens doorgestaan,
Gij weet: is alles Scheep gedragen,
Dan komt het vrolijk wand'len aan (bis)
De stijve pekbroek, neergehangen
Bij 't Zeemans mopje, wordt, verheugd,
Door 't net en zind'lijk pak vervangen,
Wanneer men los gaat op de vreugd (bis).

Is dan door duizend duizend zielen,
Naar oud gebruik,'t Gebed gedaan
Voor 't heil, van Honderd-dertien Kielen,
Gereed ten Haring 't Zee te gaan (bis)
Dan daald de lieve vreugde neder
En alles juicht bij scherts en lach;
En komt de nacht, men troost zich weder,
Bij 't nad'ren van de Buisjesdag (bis).”

Reacties