Direct naar navigatie

 1. Bovenleer

  Bovenleer (1050 - 1499)

  Bovenleer van een hoge schoen gevonden tijdens de opgraving aan de Dijksteeg in 1997.

 2. Weefzwaard of Speelgoedzwaard

  Weefzwaard of Speelgoedzwaard (501 - 1499)

  Dit eikenhouten voorwerp heeft de vorm van een zwaard, maar het is niet helemaal duidelijk waarvoor het gediend heeft. De conservator van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) die het voorwerp in 1955 onderzocht, herkende het als een weefzwaard. De juiste vondstomstandigheden waren niet bekend, dus een datering op basis van de stratigrafie of ander vondstmateriaal was niet mogelijk. De conservator gaf echter aan dat het zwaard veel overeenkomsten vertoonde met weefzwaarden die gevonden zijn in Karolingische terpen en dateren uit de negende eeuw. Er zijn echter onderzoekers die een andere mening zijn toegedaan. Zij denken dat het hier niet gaat om een weefzwaard, maar om een houten speelgoed-of oefenzwaard.

 3. Kaardenplank

  Kaardenplank (501 - 1499)

  Deze eikenhouten plank met gaatjes is in 1955 door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) onderzocht en geconserveerd. Vermoedelijk is het een fragment van weefgereedschap. De plank kan afkomstig zijn van een handkaarde. Het kaarden of kammen van bijvoorbeeld wol zorgt ervoor dat de vezels parallel komen te liggen en nadien makkelijker te verwerken zijn. Het is ook mogelijk dat het voorwerp gebruikt werd om reeds geweven stof te ruwen.

 4. Bruine kan

  Bruine kan (1250 - 1300)

  Intacte bruine proto-steengoedkan die gevonden is bij het graven van de bouwput voor de uitbreiding van het oude Stadhuis. De kan is vervaardigd tussen 1250 - 1300.

 5. Kan

  Kan (1250 - 1300)

  Deze proto-steengoedkan is gevonden bij het graven van de bouwput voor de uitbreiding van het oude Stadhuis. De kan is vervaardigd tussen 1250 - 1300.

 6. Siegburgkan

  Siegburgkan (1300 - 1349)

  Deze lichtgrijze steengoed kan is gevonden tijdens het graven van de fundering voor een nieuw gedeelte van het Vlaardingse Stadhuis in het midden van de jaren '50. Halverwege de buik en op de overgang van de buik en de hals is een dikkere ribbel aangebracht. De hals is met een spatel van draairingen voorzien en op de onderste helft van de buik zijn draairibbels aanwezig. De kan staat op een slordig afgewerkte, uitgeboetseerde standring. Delen van de standring zijn enigszins gevlamd met een oranjerode kleur.

 7. Siegburgkan

  Siegburgkan (1300 - 1399)

  Deze kan is gevonden tijdens het graven van de fundering voor een nieuw gedeelte van het Vlaardingse Stadhuis in het midden van de jaren '50. De gelig-grijze steengoed kan heeft een enigszins rode blos. De hals is met een spatel van draairingen voorzien en op de buik zijn draairibbels aanwezig. De kan staat op een uitgeboetseerde standring.

 8. Twee fragmenten textiel

  Twee fragmenten textiel (1100 - 1199)

  Twee fragmenten van wollen kepers, bestaande uit strengen van elk ongeveer 1 mm breed. Elke streng is opgebouwd uit 4 stevig in elkaar gedraaide garens. De strengen zijn netjes naast elkaar gelegd. Een streng met een Z-draaiïng wordt afgewisseld door een streng met een S-draaiïng enzovoort. Het uiteinde van de strengen is omgeplooid (circa 3 cm), waardoor een soort zoom is ontstaan. De draden die de strengen verbonden, zijn niet bewaard gebleven.

 9. Schoen

  Schoen (1200 - 1299)

 10. Fragment van houten bord

  Fragment van houten bord (1400 - 1499)

  Dit houten bord is in 1997 gevonden tijdens een opgraving op de locatie Dijksteeg. Eeuwenlang hebben mensen deze en andere plekken in het centrum opgehoogd met huisafval en mest, zodat er uiteindelijk een langgerekte terpnederzetting ontstond. Door die mestlagen en de hoge grondwaterstand bleven ook voorwerpen die gemaakt zijn van organisch materiaal, zoals dit bord, goed bewaard. Het bord is gemaakt uit elzenhout. Op de wanden van het voorwerp zijn duidelijk concentrische ringen zichtbaar. Dit zijn de sporen van een beitel die gebruikt is om het bord te draaien. De binnenkant van het bord is deels verkoold.