Direct naar navigatie

 1. Huldiging van L. Knoop

  Huldiging van L. Knoop (1939)

  Huldiging van de heer L. Knoop ter gelegemheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum. Deze gebeurtenis was op 16 januari 1939 en vond plaats in de raadzaal. Aanwezig waren A.J. Siereveld, J. van Oosten, B. Maat A.Th. Magielsen, H.R. Rade, W. Boender.

 2. Leesgezelschap 'Onderling Genoegen'

  Leesgezelschap 'Onderling Genoegen' (1914)

  Leesgezelschap 'Onderling Genoegen'. De foto is gemaakt ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. In het midden de voorzitter zittend op een met vlaggen en een wapen versierde stoel. Achter de groep mannen hangt de ledenlijst.

 3. College van Brandmeesters

  College van Brandmeesters (circa 1909)

  Het College van Brandmeesters op hun jaarlijkse uitstapje. De reisbestemming was gezien het opschrift van de reddingsboot - vermoedelijk - Zandvoort. Prentbriefkaart. Staande van links naar rechts: F. Binnendijk, J.J. van Heyst, P. van den Berg. Zittend van links naar rechts: Th.A. Boerdam, J. Griffijn, A. Maarleveld Azn., A. van Zanten.

 4. Het bestuur van Woningbouwvereniging 'Patrimoniums Woningen'

  Het bestuur van Woningbouwvereniging 'Patrimoniums Woningen' (1936)

  Het bestuur van Woningbouwvereniging 'Patrimoniums Woningen'. Van links naar rechts: J. Baggchus (gedelegeerd raadslid), H. Doelman, J. Kornaat (2e voorzitter), J. Huitema (1e voorzitter), P. van den Broek (administrateur), B. Helleman (secr. penningmeester), W.M.W. Don.

 5. Personeel Woningbouwvereniging 'Patrimoniums Woningen'

  Personeel Woningbouwvereniging 'Patrimoniums Woningen' (1936)

  Het personeel in dienst van Woningbouwvereniging 'Patrimoniums Woningen'.

 6. Groep gymnasten van gymnastiekvereniging 'Leonidas'

  Groep gymnasten van gymnastiekvereniging 'Leonidas' (circa 1930)

  Een groep jonge leden van gymnastiekvereniging 'Leonidas' poseert rondom het vaandel voor fotograaf Muns in de tuin van Zaal De Harmonie.

 7. Directeur en leden van Harmonievereniging 'Concordia'

  Directeur en leden van Harmonievereniging 'Concordia' (1923)

  Directeur en leden van Harmonievereniging 'Concordia' in burgerkleding. De foto is gemaakt ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan op 29 augustus 1923 in de tuin van Zaal De Harmonie, vóór de muziektent. Namen die bekend zijn: M. v.d. Berg, J. van Dooren, De Maree (dirigent)?, De Lange, V.d. Plaat, Paulus van Berkel, De Wit, Frank Drop, V.d. Berg, D.W. Niestadt, Hofman (?) Berveling (dansleraar), A. de Wit, De Wit en Van Berkel.

 8. Christelijke Harmonie Vereniging 'Sursum Corda'

  Christelijke Harmonie Vereniging 'Sursum Corda' (1927)

  De Christelijke Harmonie Vereniging 'Sursum Corda' op bezoek in de Rotterdamse Diergaarde. Rechts is het vaandel van de vereniging, behangen met acht lauwerkransen, gedeeltelijk zichtbaar. Zittend van links naar rechts: Marinus Verhoeff, A. Sterk, A. Starre, J. de Vries, Adr.J. de Maaré (dirigent), J. Borsboom, G. van IJperen, Maarten Roodenburg. Staand eerste rij v.l.n.r.: P.L. Bot (paukenist), W. Huis, Steenwijk, Wim v.d. Berg, Gerrit Verheij, J. van der Wind, Van der Vlis, L. Starre, Arend Buis, J. Kornaat en Louis van Zanten. Staand tweede rij v.l.n.r.: Jac. Verhoeff (broer van Marinus), M. Dijkshoorn, J. Verhoeve, G. Bot, W.v.d. Berg, Brouwer, Jac. Groeneveld, R. van Haften, J. van Haften en A.J.L.C. van der Windt. Laatste rij v.l.n.r.: J. Bodegom, J. Glansdorp, J. van Dorp, C. Starre, Paul Both, J. v.d. Berg, A.W. Rouss en J. de Jong.

 9. Secretariepersoneel

  Secretariepersoneel (1927)

  Een gedeelte van het secretariepersoneel van de gemeente Vlaardingen. Deze foto is gemaakt in een tuin met op de voorgrond een wapendragende leeuw met het jaartal 1657. Van links naar rechts: J. Kornaat (bevolkingsagent), B. Maat (ambtenaar Burgerlijke Stand), A. Magielsen (ambtenaar Burgerlijke Stand), Mej. J.M.P. Habraken (commies Algemene Zaken), M. v.d. Gaag (commies Afdeling Financiën), N. Zonne (adjunctcommies Afdeling Financën), D. Torn (hoofdbode, met bodebus), M. Goumare (adjunctcommies Afdeling Financiën), G.W. ten Hoopen (chef Afdeling Financiën), C. van der Linden (redacteur) en W. van den Arend (commies Afdeling Financiën)..

 10. De Vlaardingsche Mannen Zangvereniging 'Orpheus'.

  De Vlaardingsche Mannen Zangvereniging 'Orpheus'. (na 1904)

  De Vlaardingsche Mannen Zangvereniging 'Orpheus', opgericht 30 juni 1904. De foto is gemaakt in de tuin van Zaal De Harmonie. Namen die bekend zijn: J.H. Bos (schoenhersteller Callenburgstraat), Izaäk Ouwenbroek, Wijnhorst, Moerman (bakker), C. Nuyt, Fousert (2x), De Bruin, Van Klink, Piet Maarleveld, Piet van Amersfoort, Flip Weerheim, Van Loon, Leen Hoogerwerf (Westnieuwland), Maarten Groeneveld (organist Grote Kerk), Hugo Maarleveld (drankwinkel 't Hogertje?) (kolenhandel Hoogstraat), Henk Buis, N. Verboon (kapper), Jan van Eijk, A.P. Bot (handel in gedistilleerd, Schiedamseweg), M. Noordhoek, Jaap Dunweg? (kapper Dayer).