Direct naar navigatie

 1. Vlaerdinge

  Vlaerdinge (1665)

  Gravure getiteld 'Vlaerdinge', voorstellende 'Panorama van Vlaardingen vanaf de Nieuwe Maas', door Joost van Geel, datering 1665. Links het stadhuis en de Grote Kerk op de Markt, in het midden de ingang van de Oude Haven, rechts de buitenplaats van de ambachtsheren aan de Hoflaan en de korenmolen aan de Kortedijk. Deze prent is (met uitgebreide beschrijving) opgenomen in Het Groot Vlaardings Prentenboek op pagina 50.

 2. Gezicht op Vlaardingen vanaf de Nieuwe Maas

  Gezicht op Vlaardingen vanaf de Nieuwe Maas (1673)

  Gewassen pentekening, voorstellende 'Gezicht op Vlaardingen vanaf de Nieuwe Maas' door Joshua de Grave, datering 1673.

 3. Overblijfsel van Holij onder Schieland, bij 't Dorp Ketel

  Overblijfsel van Holij onder Schieland, bij 't Dorp Ketel (1690 - ca. 1735)

  Ingekleurde gravure getiteld 'Overblijfsel van Holij onder Schieland, bij 't Dorp Ketel', door Abraham Rademaker (1675-1735). Deze was zoon van een glazenmaker en geldt als dé karakteristieke vertegenwoordiger van de groep tekenaar-etsers die de Verenigde Nederlanden in gehele omvang is doortrokken. Zijn stijl is door velen overgenomen. De heerlijkheid Holy bevond zich ongeveer ter hoogte van het latere Holy-Ziekenhuis. Deze prent is (met uitgebreide beschrijving) opgenomen in Het Groot Vlaardings Prentenboek op pagina 60.

 4. Plattegrond van Schieland, Delfland en de Zuid-Hollandse eilanden

  Plattegrond van Schieland, Delfland en de Zuid-Hollandse eilanden (na 1681)

  Gravure, plattegrond van Schieland, Delfland en de Zuid-Hollandse eilanden, originele gravure in de franse taal naar een eerder exemplaar uit de Atlas van Van der Hagen, uitgegeven 1681. Letterlijke titel (rechtsboven) 'Table de Delftlande, Schielande, et Isles de Voorn, Offerflacke, Goeree, Iselmonda, etc. La Feuille excudit'.

 5. 'Hollandiae Comitatus' etc.

  'Hollandiae Comitatus' etc. (1600 - ca. 1800)

  Ingekleurde kopergravure naar origineel uit de 17e/18e eeuw, door C. Specht, schaal 6.1 cm = 2.5 duitse mijl. Landkaart van Holland, Utrecht en Gelderland, waarop de grenzen van de Heemraadschappen, Baljuwschappen en Waarden alsmede div. steden zijn ingekleurd. Linksboven is een afzonderlijk kaartje van Texel en Vlieland. Uitgegeven te Amsterdam 'by 'Reinier en Joshua Ottens op den Niewendijk in de Werelt Kaart'.

 6. Kaart van de Maas van Rotterdam tot in zee met aanwassen, visserijen en platen

  Kaart van de Maas van Rotterdam tot in zee met aanwassen, visserijen en platen (1500 - ca. 1600)

  Fotoreproductie van een ingekleurde handschriftkaart, datering ca. 16e eeuw. Afgebeeld is de loop van de rivier (Nieuwe) Maas vanaf Schiedam, langs Vlaardingen, de Middelplaete (nu Rozenburg), het Scheur en het Brielse Gat. Aan de zuidkant is de loop van de Brielse Maas afgebeeld van Spijkenisse langs Brielle naar de Noordzee.

 7. 'Souteveen'

  'Souteveen' (1637)

  Fotoreproductie van een ingekleurde handschriftkaart, landmeetkundige kaart, gedateerd 14 oktober 1637, schaalverdeling in Delflandse roeden. Afgebeeld is de verdeling van de percelen grond in de Zouteveense Polder. De kaart is door Joan van Beest gemaakt in opdracht van de Gasthuismeesteren van Schiedam. Deze hadden weilanden in Zouteveen, welke verpacht waren aan Pieter Pauwelszoon. De reden van vervaardiging van de kaart was het vastleggen van eigendomsrechten van de Gasthuismeesteren van Schiedam enerzijds en Pieter Pauwelszoon anderzijds. Middenonder is een kompasroos afgebeeld, de verklarende tekst van de kaartmaker staat met een schaalverdeling zijn aan de rechterkant afgebeeld.

 8. 'Opmeting van land in de Buitenweide in het Ambagt van Vlaardingen'

  'Opmeting van land in de Buitenweide in het Ambagt van Vlaardingen' (1671)

  Landmeetkundige kaart, ingekleurde handschriftkaart, schaal 14.7 cm = 50 Delflandse roeden, datering 1671. Kaart 78 uit de Historische Atlas van Vlaardingen. De getoonde kaart laat de percelen land zien die Reijnier Pauw erfde van zijn moeder Anna van Ruijtenburg, de dochter van de Vlaardingse ambachtsheer Pieter Gerritz van Ruijtenburg. De landen lagen in de Grote Buitenweide, ten zuiden van de Schiedamseweg. Vergelijk kaart 84 van de Historische Atlas van Vlaardingen.

 9. 'Caerte van de cours van de Maese'

  'Caerte van de cours van de Maese' (1600 - ca. 1650)

  Reproductie van een ingekleurde handschriftkaart, waterstaatkundige kaart, schaalverdeling 25 mm = 200 roeden, datering ca. 1600. Afgebeeld is de loop van de rivier (Nieuwe) Maas vanaf Schiedam, langs Vlaardingen tot aan de Ruigeplaat ('Ruijge Plaet', nu Rozenburg) en het Scheur ('Scheurken'). Deze kaart van de noordelijke Maasoever vertoont zeer grote overeenkomsten met kaart 21 uit de Historische Atlas van Vlaardingen. Waarschijnlijk zijn de beide copieën van een originele, thans onbekende, kaart. De kaarttekst vermeldt immers de ondertekening door de kaartmaker op de originele kaart, die op de beide copie-kaarten ontbreekt. Evenals op de zusterkaart is de stad Vlaardingen zeer schematisch afgebeeld. Dit in tegenstelling tot de dijken, kaden en buitenlanden. Rechtsonder staat de verklarende tekst, de schaalverdeling staat in het midden, links daarvan is een kompasroos afgebeeld.

 10. 'De Meer in de Souteveen'

  'De Meer in de Souteveen' (1625)

  Reproductie van een ingekleurde handschriftkaart, landmeetkundige kaart, gedateerd 25 juli 1625, schaalverdeling in roeden. Te zien is het gebied in de Zouteveense Polder, gelegen tussen de Vlaardingse Vaart, de Slingsloot (later in 1630 geschreven als Slincksloot en de Veenweg (in 1630 aangegeven als Souteveenscheweg. De percelen van diverse grondeigenaren rond De Meer zijn ingekleurd weergegeven. Rechtsonder staat een kompasroos, de verklarende tekst van de kaartmaker staat linksonder.