Direct naar navigatie

 1. 't Hooge Heemraedschap van Delfland met alle desselfs deelen, op de voetmaet in zyn geheel en in de volgens vyfentwintich stucken naukeuriger'

  't Hooge Heemraedschap van Delfland met alle desselfs deelen, op de voetmaet in zyn geheel en in de volgens vyfentwintich stucken naukeuriger' (1750)

  Reproductie van een ingekleurde gedrukte kaart, naar origineel door Nikolaes en Jacob Cruquius uit 1712, 'verhelderd' in 1750. Kaart van Delfland, met polders, steden, dorpen en buurtschappen. Vlaardingen staat linksonder afgebeeld. De titel staat bovenaan, aan de linker- en rechterzijkant staan de familiewapens van de leden van het Hoogheemraadschap van Delfland afgebeeld. In 1701 ontvingen Nicolaes en zijn broer Jacob Cruquius de opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland om een nieuwe kaart van het waterschap te maken. Voorwaarde was dat veel details geboden zouden worden, zodat een ieder in één oogopslag kon zien waar zijn landbezit lag of waar de waterlopen zich bevonden. Jacob Cruquius overleed reeds in 1706, waarna NIcolaes het grootste deel van de kaart zelf moest tekenen. In 1712 was het werk klaar; een uit 25 bladen bestaande zeer grote atlas van het Hoogheemraadschap en een overzichtskaart, die hier ten dele is afgebeeld. Op deze overzichtskaart ontbreken de perceelgrenzen en de gedetailleerde bebouwing. Op de grote atlas (nummer 81 in de Historische Atlas van Vlaardingen) zijn deze wel zichtbaar.

 2. 'Delflant's eenentwintichste stuk: van Het Scheur en de Maes tot aen de Groene Wegh en de Zuydbuertse Afrol en van de Groote Lucht'

  'Delflant's eenentwintichste stuk: van Het Scheur en de Maes tot aen de Groene Wegh en de Zuydbuertse Afrol en van de Groote Lucht' (1712)

  Kopergravure, oorspronkelijk het 21e blad van een 25-bladige kaart. De breedte en lengtegraden zijn rondom aangegeven, aan de linkerkant staat het wapen van 'D'Heer en Mr. Adriaen Boogaert van Beloys, penningmeester van de Oost Ambachten' met onderschrift, daarnaast staat een zinnebeeldige voorstelling. Rechtsboven is een landkaart afgebeeld waarop de loop van de Maas van Groot Vettenoord tot aan de Ruyge Plaet (nu Rozenburg) is aangegeven, alsmede de polders in Delfland van Groot Vettenoord tot aan de Groote Lucht (Aalkeet Binnenpolder). Op de kaart zijn de boerderijen etc. met naam ingetekend. In 1701 ontvingen Nicolaes en zijn broer Jacob Cruquius de opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland om een nieuwe kaart van het waterschap te maken. Voorwaarde was dat veel details geboden zouden worden, zodat een ieder in een oogopslag kon zien waar zijn landbezit lag of waar de waterlopen zich bevonden. Jacob Cruquius overleed reeds in 1706, waarna Nicolaes het grootste deel van de kaart zelf moest tekenen. In 1712 kwam het werk klaar; een uit 25 bladen bestaande zeer grote atlas van het Hoogheemraadschap en een overzichtskaart. De atlasbladen waren uitneembaar en konden samengesteld als één grote wandkaart worden opgehangen. De (grote) bladen beelden het grondgebied van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht af en zijn tot op de dag van vandaag bruikbaar gebleven. De gedetailleerde topografie toont de wegen, waterlopen, dijken en kades, perceelsgrenzen en bebouwing met een grote nauwkeurigheid.

 3. 'De wooning van Hutjeshoek met de koorentienden van 14 morgen'

  'De wooning van Hutjeshoek met de koorentienden van 14 morgen' (1700 - 1703)

  Fotografische reproductie van een fragment van een getekende landmeetkundige kaart. Schaal 50 mm = 100 roeden. Op de afbeelding is Vlaardingen aan de Westkant afgebeeld. Ten westen daarvan de woning 'van Hutjeshoek met de koorentienden van 14 morgen', verder zijn afgebeeld: de Hooge Maasdijk, de Zuidbuurtseweg, het Groene Wegje en de Kromme Watering.

 4. Plattegrond van de buitenplaats 'Het Hof' te Vlaardingen, 'Plan B', ca. 1790

  Plattegrond van de buitenplaats 'Het Hof' te Vlaardingen, 'Plan B', ca. 1790 (ca. 1790)

  Ingekleurde handschriftkaart, door onbekende kaartmaker, in opdracht van Diederik van van Leijden, datering ca. 1790. Deze kaart hoort bi j de bestekken voor de verbouwingen aan 'Het Hof', ca. 1790. De kaart toont het 'Plan B' voor de nieuwbouw van een bijgebouw bij het herenhuis van de buitenplaats 'Het Hof' van de Vlaardingse ambachtsheer Diederik van Leijden. Hoewel een legenda bij de kaart ontbreekt en dus onduidelijk is waarvoor de letters staan, kan worden opgemaakt dat ondermeer een (paarde)stal en serre-achtige ruimte aan het water bedoeld waren. Dit plan is niet gerealiseerd. Bron: Historische Atlas van Vlaardingen, kaart 96. Voor Plan A en Plan C, zie kaart 95 en 97 uit deze atlas.

 5. Plattegrond van de buitenplaats 'Het Hof' te Vlaardingen, 'Plan C', ca. 1790

  Plattegrond van de buitenplaats 'Het Hof' te Vlaardingen, 'Plan C', ca. 1790 (ca. 1790)

  Ingekleurde handschriftkaart, door onbekende kaartmaker, in opdracht van Diederik van van Leijden, datering ca. 1790. Deze kaart hoort bi j de bestekken voor de verbouwingen aan 'Het Hof', ca. 1790. De kaart 'Plan C', is het meest uitgebreide ontwerp voor de bijgebouwen bij het herenhuis van de buitenplaats 'Het Hof' van de Vlaardingse ambachtsheer Diederik van Leijden. Naast de paardenstal annex koetshuis en mogelijke tuinmanswoning, is een vijverpartij met huisje getekend, die door een tuinmuur gedeeltelijk is omgeven. Opvallend aan koetshuis/stalgebouw is het feit dat het exact in het verlengde van de oprijlaan (Hoflaan) was geprojecteerd. Net als de twee andere plannen (A en B) is ook dit plan niet uitgevoerd. Bron: Historische Atlas van Vlaardingen, kaart 97. Voor Plan A en Plan B, zie kaart 95 en 96 uit deze atlas.

 6. 'Grondteekening der Stede Vlaardingen, Uitgegeven door Joh. Gaillard in 's Gravenhage'

  'Grondteekening der Stede Vlaardingen, Uitgegeven door Joh. Gaillard in 's Gravenhage' (ca. 1750)

  Topografische kaart van Vlaardingen ca. 1750, gravure, niet ingekleurd, schaalverdeling in Delflandse roeden. Deze kaart was opgenomen in en vervaardigd voor de 'Handvesten en Octroyen ... van Vlaardingen', het boek over de geschiedenis en rechten van de stad Vlaardingen dat door Van Nievelt is geschreven en door Joh. Gaillard in 's-Gravenhage is uitgegeven. De kaart is zeer betrouwbaar en vertoont vele details die op andere kaarten ontbreken. De 103-regelige legenda geeft uitleg bij diverse elementen op de kaart. De bebouwingsblokken zijn, met uitzondering van kerk en korenmolen schematisch (niet drie-dimensionaal) weergegeven. Een stippellijn geeft de grens tussen Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht aan. Kaart 91 uit de Historische Atlas van Vlaardingen.

 7. 'Kaart van de Beneden Rivier de Maas en de Merwede, van de Noordzee tot Gorinchem. Gecopieerd na de kaart van den Landmeter M. Bolstra'

  'Kaart van de Beneden Rivier de Maas en de Merwede, van de Noordzee tot Gorinchem. Gecopieerd na de kaart van den Landmeter M. Bolstra' (1700 - ca. 1800)

  Ingekleurde kopergravure uit de 18e eeuw, een kopie naar origineel van de landmeter M. Bolstra. Twee kaarten op één blad. De bovenste kaart geeft de loop van de Maas weer vanaf Rotterdam tot de Noordzee. In het midden ligt Vlaardingen, bovenaan het titelkader. Op de onderste kaart staat de Merwede afgebeeld vanaf Woudrichem tot Krimpen. Onderaan de kaart staat het kader met de schaalverdeling in (diverse) roeden (1:2000).

 8. Kwart van een haardpot-plavuis

  Kwart van een haardpot-plavuis (1600 - 1700)

  Lange tijd was de haard het middelpunt van de huiselijke activiteiten. Om brand te voorkomen, schraapte men elke avond de gloeiende as uit de haard in de haardpot of aspot. Deze pot was vlak bij de haard weggewerkt onder de vloer en werd afgedekt door een plavuis met een rond gat. In een kuil vol afval aan de Paterstraat in Vlaardingen vonden archeologen in 1993 een fragment van zo'n haardpot-plavuis. De vloertegel is gemaakt van roodbakkend aardewerk, vertoont enkele glazuurtranen aan de zijkant en heeft een groot, uitgesneden gat in het midden. Roetsporen in deze opening tonen aan dat de plavuis ook echt gebruikt is.

 9. Kop van roodbakkend aardewerk

  Kop van roodbakkend aardewerk (1600 - 1700)

  In 1993 vonden archeologen dit kopje tijdens een opgraving aan de Paterstraat in Vlaardingen. Het voorwerp is gemaakt van roodbakkend aardewerk. Aan de binnenzijde is een witte sliblaag aangebracht die na het glazuren geel is gekleurd. Aan de buitenzijde is enkel de rand en het oor van de kop geglazuurd.

 10. Halve haardpot-plavuis

  Halve haardpot-plavuis (1600 - 1700)

  Lange tijd was de haard het middelpunt van de huiselijke activiteiten. Om brand te voorkomen, schraapte men elke avond de gloeiende as uit de haard in de haardpot of aspot. Deze pot was vlak bij de haard weggewerkt onder de vloer en werd afgedekt door een plavuis met een rond gat. In een kuil vol afval aan de Paterstraat in Vlaardingen vonden archeologen in 1993 een fragment van zo'n haardpot-plavuis. De vloertegel is gemaakt van ongeglazuurd, roodbakkend aardewerk en heeft een groot, uitgesneden gat in het midden. Roetsporen rond de opening tonen aan dat de plavuis ook echt gebruikt is.