Direct naar navigatie

 1. Het schonerschip Sirene, Kaptein G. van Gelderen W=, Zeilende in de Groot Atlantische Oceaan

  Het schonerschip Sirene, Kaptein G. van Gelderen W=, Zeilende in de Groot Atlantische Oceaan (1830 - ca. 1880)

  Aquarel getiteld 'Het schonerschip Sirene, Kaptein G. van Gelderen W=, Zeilende in de Groot Atlantische Oceaan', door onbekende maker, niet gedateerd, vermoedelijk ca. 1830-1880. Rechts van de schoener 'Sirene' is nog een zeilschip afgebeeld.

 2. De eerst stoomtrawler VL 190 Koningin Wilhelmina, Buitenhaven

  De eerst stoomtrawler VL 190 Koningin Wilhelmina, Buitenhaven (ca. 1897)

  De eerste Nederlandse stoomtrawler VL 190 Koningin Wilhelminahaven vaart de Buitenhaven in, ca. 1897. Het schip werd in 1896 in de vaart gebracht en in 1920 verkocht naar Nederlands Indië. Reproductie van tekening, als reclamekaart uitgebracht de Doggermaatschappij.

 3. De Wilhelminabrug

  De Wilhelminabrug (1800 - 1949)

  Wist u dat er ooit een brug heeft gelegen over de Koningin Wilhelminahaven? En dat die brug een tot de verbeelding sprekende bijnaam had...?

 4. Vlaardingen, Provincie Zuid Holland

  Vlaardingen, Provincie Zuid Holland (1857)

  Litho voorstellende 'De klederdracht van Vlaardingen' door Desguerrois & Co. naar tekening van Valentijn Bing en Jan Braet von Überfeldt, uitgegeven door Frans Buffa & Zonen te Amsterdam. Uit 'Ned. Kleederdrachten naar de natuur geteekend' (1857): "Een stuurman berigt de vrouw van een scheepsreeder, dat de verwacht wordende haringbuizen staan aan te komen, en wijst naar het van den toren uitgestoken sein. Volgens een oud gebruik wordt, door middel van ballen, wimpel of vlag van den omvang der toren, het getal der in het gezigt zijn de haringbuizen den ingezetenene kenbaar gemaakt. De Vlaardingsche en Maassluissche dames, hoewel zich reeds geheel naar de Fransche mode kleedende, dragen echter nog, en wel allerbevalligst, de kap met lange afhangende strooken, van kostbaare kant vervaardigd en rijk met juweelen versierd, waarop zij, wanneer zij uitgaan, een hoed volgens den heerschende smaak zij, wanneer zij uitgaan, een hoed volgens den heerschende smaak dragen". Negentiende eeuwse dracht, tegen de achtergrond van de Grote Kerk op de Markt, welke is afgebeeld met de oude toren (al in 1744 was gesloopt !).

 5. Portret van pastoor Wilhelmus Arnoldus Boerkamp

  Portret van pastoor Wilhelmus Arnoldus Boerkamp (1870 - ca. 1905)

  Portret, schilderij op zink, van pastoor Wilhelmus Arnoldus Boerkamp (Grave 1820-Rotterdam 1905). Pastoor Boerkamp was van 1868 tot 1902 pastoor te Vlaardingen. In de St. Joannes de Dooperkerk aan de Hoogstraat liet hij terweerszijden van het hoofdaltaar een schilderij aanbrengen waarop de aanbidding door de herders en door de drie koningen stonden afgebeeld. Op de laatste afbeelding liet hij zichzelf vereeuwigen als koning die wierook offert aan het Kind. Zijn beeltenis werd tijdens de (gedeeltelijke) afbraak van de kerk in 1956 uit het schilderij gesneden en ingelijst.

 6. De schoener

  De schoener "Vrede" van Vlaardingen, capt. C. Post (1892 - ca. 1895)

  Aquarel getiteld 'De schoener "Vrede" van Vlaardingen, capt. C. Post ' door Jacob Spin, datering vermoedelijk tussen 1892 en 1895. Kapitein Post was in die jaren kapitein van dit schip.

 7. Ontwerp eener Praalwagen voor de Visserij in de Allegorische Optocht van Vakvereenigingen op 31 Augustus 1898

  Ontwerp eener Praalwagen voor de Visserij in de Allegorische Optocht van Vakvereenigingen op 31 Augustus 1898 (1898)

  Pentekening, voorstellende 'Ontwerp eener Praalwagen voor de Visserij in de Allegorische Optocht van Vakvereenigingen op 31 Augustus 1898' door S.A. Maarleveld, gedateerd 1898. Dit ontwerp was mogelijk bedoeld voor een optocht ter gelegenheid van de kroning van Koningin Wilhelmina in 1898. Opschrift 'Hulde van de Visscherij aan H.M. de Koningin'.

 8. Portret van Reinardus Kikkert

  Portret van Reinardus Kikkert (1850 - ca. 1860)

  Potloodtekening, crayon, voorstellende 'Portret van Reinardus Kikkert' door Walther Kupfer, niet gedateerd. Reinardus Kikkert (Leiden 23-1-1803 - Vlaardingen 15-2-1885) was gemeentesecretaris van Vlaardingen van 1850 tot 1880.

 9. Portret van Hugo Maarleveld

  Portret van Hugo Maarleveld (1894)

  Potloodtekening, crayon, voorstellende 'Portret van Hugo Maarleveld' door H. Maarleveld, gedateerd 12 december 1894. Hugo Maarleveld (Vlaardingen 7-1-1833 - 4-2-1886) was huisschilder, brandmeester, lid van de Liefdedragersvereniging, Toneel- en Letterlievende Vereeniging Varia, Harmonievereniging Crescendo en erelid van het Dep. Vlaardingen van de Mij. tot Nut van 't Algemeen.

 10. Een portret van Hugo Maarleveld

  Een portret van Hugo Maarleveld (1886)

  Potloodtekening, crayon, voorstellende 'Portret van Hugo Maarleveld' door H. Maarleveld, gedateerd 1886. Hugo Maarleveld (Vlaardingen 7-1-1833 - 4-2-1886) was huisschilder, brandmeester, lid van de Liefdedragersvereniging, Toneel- en Letterlievende Vereeniging Varia, Harmonievereniging Crescendo en erelid van het Dep. Vlaardingen van de Mij. tot Nut van 't Algemeen.