Direct naar navigatie

 1. 'Hollandiae Comitatus' etc.

  'Hollandiae Comitatus' etc. (1600 - ca. 1800)

  Ingekleurde kopergravure naar origineel uit de 17e/18e eeuw, door C. Specht, schaal 6.1 cm = 2.5 duitse mijl. Landkaart van Holland, Utrecht en Gelderland, waarop de grenzen van de Heemraadschappen, Baljuwschappen en Waarden alsmede div. steden zijn ingekleurd. Linksboven is een afzonderlijk kaartje van Texel en Vlieland. Uitgegeven te Amsterdam 'by 'Reinier en Joshua Ottens op den Niewendijk in de Werelt Kaart'.

 2. De bebouwing van Vlaardingen vanaf ca. 1560 tot 1830

  De bebouwing van Vlaardingen vanaf ca. 1560 tot 1830 (1560 - 1830)

  Plattegrond, tekening op calque, door onbekende maker, schaal en datering vervaardiging onbekend. Plattegrond van Vlaardingen (centrum), waarop door middel van verschillende arceringen de bebouwing in de situatie van resp. ca.1560, 1600, 1625, 1700, 1770 en 1830 is weergegeven. Linksboven een inzetkaart 'Positie van de hier gegeven kaart in het huidige Vlaardingen'.

 3. 'Kaart van de Provinciƫn Zuid-Holland en Utrecht', 1866

  'Kaart van de Provinciƫn Zuid-Holland en Utrecht', 1866 (1866)

  Landkaart van de Provincie Zuid-Holland en Utrecht, Vervaardigd naar de topografische en militaire kaart van het Ministerie van Oorlog en naar schetsen der Gemeenten van P.H. Witkamp. Uitgave Henri Bogaerdts & J. Smulders & Co, lithografie, datering 1866. Afgebeeld is het gebied tussen Amsterdam en Zierikzee en tussen Hoek van Holland en Wageningen. Titel en verklarende tekst staan in de linker bovenhoek.

 4. 'Plan van uitbreiding der Gemeente Vlaardingen ten Oosten van de Haven' 1898

  'Plan van uitbreiding der Gemeente Vlaardingen ten Oosten van de Haven' 1898 (1898)

  Plankaart, lithografie,1 : 1250, gedateerd september 1898. Ontwerp-uitbreidingsplan van Gemeentewerken Vlaardingen in de Oostwijk met (bestaande en) geplande bebouwing. De bestaande bebouwing van de Oostwijk is rechtsonder weergegeven. De verkaveling c.q. bebouwing ten Oosten van de Binnensingel en ten zuiden van de Schiedamsedijk is nog niet ingetekend.

 5. 'Kaart van de Gemeente Zouteveen van de wegen en voetpaden. Ingevolge Art. 3 van het besluit der Provinciale Staten d.d. 7 december 1852'

  'Kaart van de Gemeente Zouteveen van de wegen en voetpaden. Ingevolge Art. 3 van het besluit der Provinciale Staten d.d. 7 december 1852' (ca. 1853)

  Wegenbouwkundige kaart, ingekleurde tekening, schaal 1:1500, datering ca. 1853. Afgebeeld is de gemeente Vlaardinger-Ambacht met wegen en waterlopen. De gemeente Vlaardingen is alleen schematisch aangegeven. De omliggende gemeenten zijn alleen in handschrift benoemd. De titel in medaiilon staat linksboven.

 6. 'Kaart van de Gemeente Zouteveen van de wegen en voetpaden. Ingevolge Art. 3 van het besluit der Provinciale Staten d.d. 7 december 1852'

  'Kaart van de Gemeente Zouteveen van de wegen en voetpaden. Ingevolge Art. 3 van het besluit der Provinciale Staten d.d. 7 december 1852' (ca. 1853)

  Wegenbouwkundige kaart, ingekleurde tekening, schaal 1:1500, datering ca. 1853. Afgebeeld is Zouteveen ten oosten van de Vlaardingsche kade met wegen en waterlopen. Op de kaart zijn o.a. de Gatweg, Zouteveenseweg en de Veenweg te vinden. De omliggende gemeenten staan in handschrift benoemd. De titel in medailon staat rechtsonder.

 7. 'Kaart van de Gemeente Vlaardinger-Ambacht van de wegen en voetpaden. Ingevolge Art. 3 van het besluit der Provinciale Staten d.d. 7 december 1852'

  'Kaart van de Gemeente Vlaardinger-Ambacht van de wegen en voetpaden. Ingevolge Art. 3 van het besluit der Provinciale Staten d.d. 7 december 1852' (ca. 1853)

  Wegenbouwkundige kaart, ingekleurde tekening, schaal 1:15000, datering ca. 1853. Afgebeeld is de gemeente Vlaardinger-Ambacht met wegen en waterlopen. De gemeente Vlaardingen is alleen schematisch aangegeven. De omliggende gemeenten zijn alleen in handschrift benoemd. De titel in medaiilon staat rechtsonder.

 8. 'Kaart van Eigendommen gelegen in de Gemeente Vlaardingen, onderworpen aan de belasting onder de naam van Sluisgeld. Kaart No. 3'

  'Kaart van Eigendommen gelegen in de Gemeente Vlaardingen, onderworpen aan de belasting onder de naam van Sluisgeld. Kaart No. 3' (.ca. 1889)

  Ingekleurde lithografie door de 'Topographische Inrigting', geen schaalverdeling, datering ca. 1889. Afgebeeld is het gebied rond Buizengat tussen de Vlaardinger Driesluizen, de Kortedijk en de Schiedamsedijk . De titel staat linksboven.

 9. 'Kaart van de te onteigenen perceelen ten behoeve van den spoorbaan op het snijpunt van den spoorweg Rotterdam-Hoek van Holland en de kade langs het buitenland van de Buitenweide te Vlaardingen'

  'Kaart van de te onteigenen perceelen ten behoeve van den spoorbaan op het snijpunt van den spoorweg Rotterdam-Hoek van Holland en de kade langs het buitenland van de Buitenweide te Vlaardingen' (ca. 1890)

  Ingekleurde tekening op calque, schaal 1:200, datering ca. 1885-1890. Ontwerpkaart met de te onteigenen percelen t.b.v. de kruising van de spoorweg Rotterdam - Hoek van Holland en de toenmalige kade langs het buitenland van de Buitenweide (Vlaardingen-Oost/Oostwijk). Het eerste deel van de spoorlijn is in 1891 geopend.

 10. 'Kaart van Eigendommen gelegen in de Gemeente Vlaardingen, onderworpen aan de belasting onder de naam van Sluisgeld. Kaart No. 2'

  'Kaart van Eigendommen gelegen in de Gemeente Vlaardingen, onderworpen aan de belasting onder de naam van Sluisgeld. Kaart No. 2' (.ca. 1889)

  Ingekleurde lithografie door de 'Topographische Inrigting', geen schaalverdeling, datering ca. 1889. Afgebeeld is het gebied rond de Oude Haven tussen Smalle Havenstraat en de Vlaardinger Driesluizen bij de Korte Dijk . Titel linksboven, geen legenda.