Direct naar navigatie

 1. Dirk Boer

  Dirk Boer (circa 1880)

  Portretfoto van Dirk Boer, in Vlaardingen geboren op 9 juni 1933 en daar overleden op 28 januari 1917. Hij was tamboer bij de Schutterij en hij gaat op de foto gekleed in het uniform van de Schutterij.

 2. Groep Vlaardingse notabelen

  Groep Vlaardingse notabelen (1889)

  Deze foto is gemaakt in de tuin van Zaal De Harmonie na afloop van de tentoonstelling van 'Rund- en Wolvee, Varkens, Pluimgedierte, Veevoeder, Granen, Voortbrengselen van- en Werktuigen voor de Zuivelbereiding' door de 'Afdeling Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw' op dinsdag 3 en woensdag 4 september 1889. Van links naar rechts: J. Hoogendijk Azn., A. Drop, D. Lels, J. de Willigen, L. van der Drift, J.E.J. Zegers Veeckens, L.P. Gaillard, H. den Breems, J.L.M. IJzermans.

 3. Onderwijzers

  Onderwijzers (circa 1880)

  Groep onderwijzers. Van links naar rechts W.F. Hakbijl, W. Voogd, Van der Have.

 4. Onderwijzers

  Onderwijzers (circa 1885)

  Groep onderwijzers. Van links naar rechts A.F. Stolk (?), mejuffrouw L.H.P. Neyssel, J.H. Haan, onbekende onderwijzeres, A. Berkhout.

 5. Vlaardings politiekorps

  Vlaardings politiekorps (1862 - 1869)

  Het Vlaardingse politiekorps in 1869. Van links naar rechts de agenten J. Roelofs, J. Dijkshoorn, D. van Dorp en zittend in burgerkleding commissaris M.P.E. Bruininck.

 6. Vlaardingen, Provincie Zuid Holland, ingekleurd

  Vlaardingen, Provincie Zuid Holland, ingekleurd (1857)

  Litho, ingekleurd, voorstellende 'De klederdracht van Vlaardingen' door Desguerrois & Co. naar tekening van Valentijn Bing en Jan Braet von Überfeldt, uitgegeven door Frans Buffa & Zonen te Amsterdam. Uit 'Ned. Kleederdrachten naar de natuur geteekend' (1857): 'Een stuurman berigt de vrouw van een scheepsreeder, dat de verwacht wordende haringbuizen staan aan te komen, en wijst naar het van den toren uitgestoken sein. Volgens een oud gebruik wordt, door middel van ballen, wimpel of vlag van den omvang der toren, het getal der in het gezigt zijnde haringbuizen den ingezetenenen kenbaar gemaakt. De Vlaardingsche en Maassluissche dames, hoewel zich reeds geheel naar de Fransche mode kleedende, dragen echter nog, en wel allerbevalligst, de kap met lange afhangende strooken, van kostbaare kant vervaardigd en rijk met juweelen versierd, waarop zij, wanneer zij uitgaan, een hoed volgens den heerschende smaak dragen'. Negentiende eeuwse dracht, tegen de achtergrond van de Grote Kerk op de Markt, welke is afgebeeld met de oude toren (al in 1744 gesloopt!).

 7. Driemastvolschip

  Driemastvolschip "Amphitrite" (1875 - 1882)

  Het driemastvolschip (fregat) "Amphitrite", 2075 ton, (ex Defiant) kapitein Jacob van der Valk (Vlaardingen 21-7-1826 - Vlaardingen 5-7-1882). Bouwmeester Kennebunk, N. Thomson, reder A. Hendrichs & Co, Amsterdam. In 1882 naar Duitsland verkocht.

 8. Het schonerschip Sirene, Kaptein G. van Gelderen W=, Zeilende in de Groot Atlantische Oceaan

  Het schonerschip Sirene, Kaptein G. van Gelderen W=, Zeilende in de Groot Atlantische Oceaan (1830 - ca. 1880)

  Aquarel getiteld 'Het schoenerschip Sirene, Kaptein G. van Gelderen, Zeilende in de Groot Atlantische Oceaan', door onbekende maker, niet gedateerd, vermoedelijk ca. 1830-1880. Rechts van de schoener 'Sirene' is nog een zeilschip afgebeeld.

 9. De eerst stoomtrawler VL 190 Koningin Wilhelmina, Buitenhaven

  De eerst stoomtrawler VL 190 Koningin Wilhelmina, Buitenhaven (ca. 1897)

  De eerste Nederlandse stoomtrawler VL 190 Koningin Wilhelminahaven vaart de Buitenhaven in, ca. 1897. Het schip werd in 1896 in de vaart gebracht en in 1920 verkocht naar Nederlands Indië. Reproductie van tekening, als reclamekaart uitgebracht de Doggermaatschappij.

 10. De Wilhelminabrug

  De Wilhelminabrug (1800 - 1949)

  Wist u dat er ooit een brug heeft gelegen over de Koningin Wilhelminahaven? En dat die brug een tot de verbeelding sprekende bijnaam had...?