Deze pagina is gegenereerd op 15 januari 2020 met Ruurd erfgoedsoftware.

Stadsarchief Vlaardingen

Archievenoverzicht Maassluis

overzicht van de plaatsnamen

Toegang   Archief/Collectie

1029 (Tijdelijk Gemeentelijk) Werklozenfonds (Maassluis)
1005 Anti-revolutionaire Kiesvereniging Maassluis: 'Vreest God, eert de Koning'
1057 Bejaardencentrum 'Zonneweelde' van de Hervormde Gemeente Maassluis
1009 Bestuur der Departementsschool tot Nut van 't Algemeen en de afdeling Maassluis van de maatschappij tot Nut van 't Algemeen
1027 Burgemeester van Maassluis
1032 Burgemeester-Strandvonder te Maassluis
1024 Burgerlijk Armbestuur (Maassluis)
1050 Collectie audiovisueel (films/video met beeld en/of geluid over Maassluis)
1047 Collectie Boeken/geschreven werken over de geschiedenis van Maassluis (Archiefbibliotheek)
1048 Collectie burgemeester Dommisse
1061 Collectie geluid ( (grammofoonplaten, geluidsbanden, cassettebandjes en cd's)
1049 Collectie kranten/(kerkelijke) periodieken Maassluis e.o.
1038 Collectie krantenknipsels Rotterdam Dagblad m.b.t. Maassluis
1036 Comité 50 jaar Bevrijding
1082 Comité Ramp motorschokker RO 42
1030 Comite tot het onderzoeken der mogelijkheid van de oprichting en exploitatie van een particulier ziekenhuis te Maassluis
1056 Comité Uitstapje Ouden van Dagen (Maassluis)
1022 Commandant der Schutterij (Maassluis)
1067 Commissie Schoolvoorstellingen
1068 Commissie tot steunverlening aan werkloze arbeiders
1019 Commissie tot voorbereiding van plannen voor de aanleg van een nieuwe haven
1064 Commissie tot wering van het schoolverzuim
1069 Commissie van advies inzake arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering
1070 Commissie van advies inzake het verlenen van onderstand aan on- en minvermogenden personen
1023 Commissie van onderzoek bedoeld bij artikel 14 van de wet op de Schutterijen (Maassluis)
1086 Commissie van onderzoek voor de noodwet ouderdomsvoorziening
1016 Commissie van oppertoezicht voor de spijsuitdeling te Maassluis
1065 Commissie van toezicht op het lager onderwijs
1066 Commissie van toezicht op het nijverheidsonderwijs
1018 Commissie voor de Bewaarschool (Maassluis)
1072 Commissie voor de centrale keuken
1071 Commissie voor Georganiseerd Overleg
1021 Commissie voor het Grondbedrijf en voor Fabricage en Bouwtoezicht (Maassluis)
1028 Directie van de Touwpluizerij (Maassluis)
1040 Dirk van Dalen
1033 Distributiekring Maassluis
1087 Federatie van Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening, afdeling Maassluis
1083 Feestcomité ter gelegenheid van het 25 jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina
1003 Firma Gebr. Steur, wijnhandel te Maassluis
1053 Foto- en diacollectie Maassluis
1014 Gaarders en ontvangers der gemene lands middelen te Maassluis
1002 Gecommitteerden van de Visscherij te Maassluis, later de Vereniging voor de belangen der Zeevisserij
1046 Gemeentearchief Maassluis
1096 Gemeentearchitect/directeur van Gemeentewerken
1001 Gemeentebestuur Maassluis 1813 - 1923
1063 Gemeentebestuur van Maassluis 1924-1980 (1888-1995)
1045 Gemeentemuseum Maassluis
1094 Gemeentepolitie Maassluis
1026 Gezondheidscommissie (Maassluis)
1039 Govert van Wijnstichting (Weeshuis der Hervormden)
1035 Handschriften- en documentatieverzameling Maassluis
1031 Huurcommissie te Maassluis
1059 Kiesvereniging Staatkundige Gereformeerde Partij (S.G.P.) afdeling Maassluis/Maasland
1073 Luchtbeschermingsdienst
1020 Maasdijkcommissie (Maassluis)
1076 Maassluische Woningbouwvereeniging
1060 Maassluise Gymnastiek Vereniging 'Sparta"
1062 Nationaal Rode Kruis, afdeling Maassluis - Maasland - Hoek van Holland
1006 Nederlands Volksherstel, afdeling Maassluis
1052 Nederlandse Christelijke Bond voor overheidspersoneel, afdeling Maassluis
1100 Nederlandse Protestantenbond, afdeling Maassluis en omgeving
1012 Notariële archieven van Maassluis
1095 Olieraffinaderij 'Witol' N.V. te Maassluis
1008 Onderlinge Verzekeringmaatschappij Unitas te Maassluis
1007 Oranjecomité Maassluis
1000 Oud Archief der gemeente Maassluis
1044 Plaatselijk comité Maassluis van het Nationaal Crisiscomité
1074 Plaatselijke Commissie 'Steun Wettig Gezag''
1017 Plaatselijke Schoolcommissie (Maassluis)
1091 Raad van Toezicht en Advies van de Stichting Nationaal Sleepvaartmuseum
1013 Rechterlijke archieven van Maassluis
1010 Reederij Fa. W. Janzen en Co te Maassluis
1011 Retroacta van de Burgerlijke Stand van Maassluis
1055 Rijwielfabriek S. de Haas (Maassluis)
1078 Schoolartsendienst, kring Maassluis
1080 Stichting Dienstverleningscentrum
1081 Stichting Gezondheidsgebouw Maassluis
1037 Stichting Katholiek Onderwijs te Maassluis
1084 Stichting Maassluise speeltuinen
1051 Stichting Maassluisse Gemeenschap
1097 Stichting Monument Abraham Kuyper
1079 Stichting ter bevordering van de Schooltandverzorging in het district Maasluis en omstreken
1101 Stichting Vluchtelingenwerk Maassluis (VWM), voorheen Stichting Begeleiding Vluchtelingen Maassluis (SBVM)
1090 Straatwerkersgilde Maassluis
1089 Tennisclub 'Be Quick'
1088 Vereeniging 'Maassluische Visscherijschool'
1058 Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een 'Tehuis voor Zeelieden' te Maassluis
1075 Vereeniging 'Volkshuisvesting'
1034 Vereniging 'de Maassluissche Burgerwacht'
1042 Vereniging voor Christelijk Hervormd schoolonderwijs, later Vereniging voor Christelijk volksonderwijs
1041 Vereniging voor Christelijk Onderwijs
1043 Vereniging voor Christelijk schoolonderwijs
1054 Vereniging voor Christelijk Uitgebreid Lager Onderwijs te Maassluis
1025 Waterschout, later de ambtenaar van aanmonstering te Maassluis
1015 Weeskamer van Maassluis
1004 Werknemersvereniging 'Eendracht maakt Macht'
1077 Woningstichting Woningbeheer

Archief Informatie

1000
Oud Archief der gemeente Maassluis
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1602-1813
32,00 m

1001
Gemeentebestuur Maassluis 1813 - 1923

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1813-1923
64,72 m
2121

1002
Gecommitteerden van de Visscherij te Maassluis, later de Vereniging voor de belangen der Zeevisserij
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1593-1925
15,00 m

1003
Firma Gebr. Steur, wijnhandel te Maassluis

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1795-1870
1,00 m
21

1004
Werknemersvereniging 'Eendracht maakt Macht'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1883-1930
0,12 m

1005
Anti-revolutionaire Kiesvereniging Maassluis: 'Vreest God, eert de Koning'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1888-1980
0,12 m

1006
Nederlands Volksherstel, afdeling Maassluis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1945-1948
0,12 m

1007
Oranjecomité Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1920-1938
0,12 m
5

1008
Onderlinge Verzekeringmaatschappij Unitas te Maassluis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1900-1925
0,12 m

1009
Bestuur der Departementsschool tot Nut van 't Algemeen en de afdeling Maassluis van de maatschappij tot Nut van 't Algemeen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1820-1870
0,12 m

1010
Reederij Fa. W. Janzen en Co te Maassluis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1897-1923
0,20 m

1011
Retroacta van de Burgerlijke Stand van Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1609-1849
2,20 m
41

1012
Notariële archieven van Maassluis

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1614-1935
26,50 m
511

1013
Rechterlijke archieven van Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1614-1811
20,00 m
235

1014
Gaarders en ontvangers der gemene lands middelen te Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1695-1805
0,50 m
39

1015
Weeskamer van Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1614-1811
3,00 m
25

1016
Commissie van oppertoezicht voor de spijsuitdeling te Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1814-1884
0,36 m
8

1017
Plaatselijke Schoolcommissie (Maassluis)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1806-1872
0,05 m
2

1018
Commissie voor de Bewaarschool (Maassluis)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1858-1871
0,05 m
7

1019
Commissie tot voorbereiding van plannen voor de aanleg van een nieuwe haven

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1902-1914
0,01 m
2

1020
Maasdijkcommissie (Maassluis)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1916-1923
1,32 m
16

1021
Commissie voor het Grondbedrijf en voor Fabricage en Bouwtoezicht (Maassluis)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1918-1922
0,01 m
3

1022
Commandant der Schutterij (Maassluis)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1814-1880
0,23 m
3

1023
Commissie van onderzoek bedoeld bij artikel 14 van de wet op de Schutterijen (Maassluis)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1886-1903
0,01 m
1

1024
Burgerlijk Armbestuur (Maassluis)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1855-1877
0,96 m
25

1025
Waterschout, later de ambtenaar van aanmonstering te Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1876-1977
8,60 m
161

1026
Gezondheidscommissie (Maassluis)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1900-1934
2,00 m
50

1027
Burgemeester van Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1861-1944
0,24 m
5

1028
Directie van de Touwpluizerij (Maassluis)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1845-1847
0,12 m
10

1029
(Tijdelijk Gemeentelijk) Werklozenfonds (Maassluis)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1914-1920
0,05 m
1

1030
Comite tot het onderzoeken der mogelijkheid van de oprichting en exploitatie van een particulier ziekenhuis te Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1919-1925
0,06 m
20

1031
Huurcommissie te Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1917-1922
0,20 m
9

1032
Burgemeester-Strandvonder te Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1855-1879
0,60 m
20

1033
Distributiekring Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1940-1949
0,24 m
3

1034
Vereniging 'de Maassluissche Burgerwacht'

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1914-1940
0,04 m
14

1035
Handschriften- en documentatieverzameling Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
1873-2004
0,12 m
647

1036
Comité 50 jaar Bevrijding
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1994-1997
0,12 m

1037
Stichting Katholiek Onderwijs te Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1961-1987
0,12 m
12

1038
Collectie krantenknipsels Rotterdam Dagblad m.b.t. Maassluis
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
1970-1990
0,60 m
29

1039
Govert van Wijnstichting (Weeshuis der Hervormden)
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1626-1990
12,00 m
 
Samenvatting:
NB
Aankomsttitel 2005. In 2017 ontving het Stadsarchief een aanvulling vanwege het aftreden van de toenmalige secretaris de heer W.L. van der Hoff.

1040
Dirk van Dalen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1800 - 1887
0,15 m
11

1041
Vereniging voor Christelijk Onderwijs

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1897 - 1967
0,45 m
50

1042
Vereniging voor Christelijk Hervormd schoolonderwijs, later Vereniging voor Christelijk volksonderwijs

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1906 - 1967
0,50 m
140

1043
Vereniging voor Christelijk schoolonderwijs
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
(1964) 1967
1,00 m
 
Samenvatting:
De in 1967 opgerichte vereniging was een fusie van de "Vereniging voor Christelijk Onderwijs" en de "Vereniging voor Christelijk Hervormd onderwijs". Nu maakt ze deel uit van een regionale stichting voor christelijk basisonderwijs. Aankomsttitel 2006.

1044
Plaatselijk comité Maassluis van het Nationaal Crisiscomité

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1931 - 1936
0,12 m
8

1045
Gemeentemuseum Maassluis

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
1900 - 2000
0,48 m
45

1046
Gemeentearchief Maassluis

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1962 - 1979
0,60 m
31

1047
Collectie Boeken/geschreven werken over de geschiedenis van Maassluis (Archiefbibliotheek)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief

 
Samenvatting:
De collectie boeken over de geschiedenis van Maassluis heeft een voorlopig karakter. Een gedeelte is al opgenomen in de catalogus van het Stadsarchief en op de site van de gemeente Vlaardingen te raadplegen (www.vlaardingen.nl/stadsarchief/archievenencollecties/Archiefbibliotheek).
Een ander gedeelte is (nog) niet ontsloten op SISO-code, maar wel raadpleegbaar. Neemt u hierover contact op met de studiezaalmedewerker.

1048
Collectie burgemeester Dommisse
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Collectie
1887 - 1936
0,12 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2006.

1049
Collectie kranten/(kerkelijke) periodieken Maassluis e.o.

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
1869 - 2011
0,84 m
25

1050
Collectie audiovisueel (films/video met beeld en/of geluid over Maassluis)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Collectie
1950 - 1980
0,72 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2006.

1051
Stichting Maassluisse Gemeenschap

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1966 - 1971
0,04 m
2

1052
Nederlandse Christelijke Bond voor overheidspersoneel, afdeling Maassluis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1954 - 1978
0,24 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2007.

1053
Foto- en diacollectie Maassluis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Collectie

0,72 m
 
Samenvatting:
NB
Geplaatst in de THA, helemaal rechts in de uitbouw. Een onderdeel van de collectie zijn twee doosjes met dia's over Maassluis, die ontvangen zijn in 2010 van het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem. Afkomstig uit het nalantenschap van de heer Paans.

1054
Vereniging voor Christelijk Uitgebreid Lager Onderwijs te Maassluis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1957 - 1963
0,05 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2009.

1055
Rijwielfabriek S. de Haas (Maassluis)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1933 - 1951
0,03 m
 
Samenvatting:
De rijwielfabriek van S. de Haas was gevestigd aan de Zuiddijk 10 te Maassluis. Aankomsttitel 2010.

1056
Comité Uitstapje Ouden van Dagen (Maassluis)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1938 - 1939
0,02 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2010.

1057
Bejaardencentrum 'Zonneweelde' van de Hervormde Gemeente Maassluis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1963 - 1965
0,03 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2010.

1058
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een 'Tehuis voor Zeelieden' te Maassluis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
(1896)1960 -
0,16 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2010.

1059
Kiesvereniging Staatkundige Gereformeerde Partij (S.G.P.) afdeling Maassluis/Maasland
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1953 - 2008
0,60 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2009.

1060
Maassluise Gymnastiek Vereniging 'Sparta"
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1935 - 1955
0,12 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2010.

1061
Collectie geluid ( (grammofoonplaten, geluidsbanden, cassettebandjes en cd's)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Collectie

1,00 m

1062
Nationaal Rode Kruis, afdeling Maassluis - Maasland - Hoek van Holland
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1944 - 1999
1,10 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2011. Het archief is aangeleverd bij de Historische Vereniging Maassluis. De HVM heeft het archief overgedragen aan het Stadsarchief Vlaardingen.

1063
Gemeentebestuur van Maassluis 1924-1980 (1888-1995)
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1924 - 1980
44,28 m
 
Samenvatting:
NB
Zie ook het archief van de gemeente Maassluis 1813 - 1923, inventarisreeksnummer 1001. Een aantal stukken valt onder die periode.

1064
Commissie tot wering van het schoolverzuim
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1901 - 1969
0,18 m

1065
Commissie van toezicht op het lager onderwijs
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1922 - 1966
0,06 m

1066
Commissie van toezicht op het nijverheidsonderwijs
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1924 - 1963
0,02 m

1067
Commissie Schoolvoorstellingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1968 - 1979
0,02 m

1068
Commissie tot steunverlening aan werkloze arbeiders
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1931 - 1937
0,04 m

1069
Commissie van advies inzake arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1922 - 1940
0,02 m

1070
Commissie van advies inzake het verlenen van onderstand aan on- en minvermogenden personen
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1937 - 1941
0,02 m

1071
Commissie voor Georganiseerd Overleg
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1922 - 1980
0,12 m

1072
Commissie voor de centrale keuken
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1917 - 1947
0,12 m

1073
Luchtbeschermingsdienst
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1934 - 1946
0,10 m

1074
Plaatselijke Commissie 'Steun Wettig Gezag''
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1949 - 1953
0,02 m

1075
Vereeniging 'Volkshuisvesting'
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1912 - 1930
0,12 m

1076
Maassluische Woningbouwvereeniging
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1918 - 1929
0,04 m

1077
Woningstichting Woningbeheer
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1930 - 1980
0,60 m

1078
Schoolartsendienst, kring Maassluis
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1946 - 1982
0,20 m

1079
Stichting ter bevordering van de Schooltandverzorging in het district Maasluis en omstreken
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1960 - 1979
0,06 m

1080
Stichting Dienstverleningscentrum
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1966 - 1976
0,06 m

1081
Stichting Gezondheidsgebouw Maassluis
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1978 - 1984
0,02 m

1082
Comité Ramp motorschokker RO 42
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1929 - 1930
0,02 m

1083
Feestcomité ter gelegenheid van het 25 jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1923
0,02 m
1

1084
Stichting Maassluise speeltuinen
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1955 - 1972
0,02 m

1086
Commissie van onderzoek voor de noodwet ouderdomsvoorziening
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1947 - 1953
0,02 m

1087
Federatie van Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening, afdeling Maassluis
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1950 - 1961
0,02 m

1088
Vereeniging 'Maassluische Visscherijschool'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1898 - 1923
0,06 m

1089
Tennisclub 'Be Quick'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1922 - 1933
0,02 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2012.

1090
Straatwerkersgilde Maassluis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1912 - 1939
0,02 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2012.

1091
Raad van Toezicht en Advies van de Stichting Nationaal Sleepvaartmuseum
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1978 - 2002
0,48 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel: 2013.

1094
Gemeentepolitie Maassluis

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1930 - 1988
13,45 m
124

1095
Olieraffinaderij 'Witol' N.V. te Maassluis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1938 - 1955
0,48 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2014.

1096
Gemeentearchitect/directeur van Gemeentewerken
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1875 - 1974
 
Samenvatting:
Dit archief is geïnventariseerd door de heer Koos Vaissier als vrijwilliger van het Stadsarchief Vlaardingen. Hij deed dat op lokatie in Maassluis. Het archief berust (nog) in het depot Maassluis.

1097
Stichting Monument Abraham Kuyper
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
2005 - 2015
0,24 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2016

1100
Nederlandse Protestantenbond, afdeling Maassluis en omgeving
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1883 - ca. 1
 
Samenvatting:
NB
Aankomsttitel 2017. Het archief is via de heer Nieuwenhuis, zijn vrouw was voorganger van de Nederlandse Protestantenbond afdeling Maassluis, geschonken aan het Stadsarchief Vlaardingen/Maassluis.

1101
Stichting Vluchtelingenwerk Maassluis (VWM), voorheen Stichting Begeleiding Vluchtelingen Maassluis (SBVM)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1992 - 2008
0,48 m
 
Samenvatting:
NB
Aankomsttitel 2019.