Direct naar navigatie

Scherven

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor

Locatie stoeptegel met QR-code: Prins Hendriklaan

Scherven

De vondst van deze scherven maakte stadsarcheoloog Hoek gelukkig. De archeoloog uit Rotterdam onderzocht in de jaren ‘60 in de Holiërhoekse polder boerenerven die al sinds mensenheugenis in gebruik waren. Hij wilde weten wanneer deze boerderijen gesticht waren, zodat hij de ontginningsgeschiedenis van het gebied in kaart kon brengen. Deze scherven van een middeleeuwse kogelpot waren voor hem het bewijs dat de locatie van de terp Clattenburch al in de 11e of 12e eeuw in gebruik was. De plek maakte dus deel uit van de ontginningen die toen geleid werden vanuit het grafelijk hof te Vlaardingen.

Boerderijterp Clattenburg

De vroegste bron waarin ‘Clattenborch’ wordt genoemd, dateert uit 1346. Uit het onderzoek van Hoek bleek dat de terp zelf inderdaad rond deze tijd was opgeworpen. Maar onder de terp vond de stadsarcheoloog nog een houten huis, en wel uit de 11e eeuw. De oorsprong van Clattenburg, zou dus heel goed bij de grafelijke ontginningen kunnen liggen. 

Kasteeltoren?

Het gedeelte ‘borch’ of ‘burg’ in een toponiem wijst doorgaans op een stenen huis of toren uit de middeleeuwen. Bij het proefsleuvenonderzoek heeft Hoek geen sporen van een dergelijk bouwsel aangetroffen. Het is echter goed mogelijk dat hij de sporen gemist heeft en dat de resten van het stenen gebouw nog steeds in de grond zitten.

Landje van Chardon

In de volksmond staat de terp bekend als het ‘Landje van Chardon’. De Maaslandse veehouder Klaas Chardon vestigde zich in 1927 op Clattenburg. Zijn opvolger, zoon Arie, verliet in 1962 de boerderij toen de landerijen nodig waren voor de aanleg van de nieuwbouwwijk Holy. Hoewel de gemeente er aanvankelijk over dacht de boerderij te behouden, is de boerderij twee jaar later gesloopt vanwege de slechte staat waarin de gebouwen verkeerden.

Gemeentelijk Archeologisch Monument

De gemeente Vlaardingen beschermt dit terrein als Gemeentelijk Archeologisch Monument, opdat onder de terp de archeologische resten van een 11e-eeuwse ontginningsboerderij bewaard bleven. Niet alleen de terp, maar ook een stuk van de Vlaarding die langs de Mauritssingel, van de Prins Bernardlaan tot aan Clattenburg, stroomt, valt onder deze bescherming.

Oude lindeboom

Met de respectabele leeftijd van circa 300 jaar, is de lindeboom bovenop de terp één van de oudste bomen uit het Rijnmondgebied. Ook de boom is sinds de jaren ’60 beschermd.

Reacties