Direct naar navigatie

Pot op pootjes

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor

Locatie stoeptegel met QR-code: Parallelweg Westlandseweg

pot op pootjes

Archeologen van de archeologische werkgroep Helinium troffen deze pot op pootjes (lobvoetjes) aan tijdens een proefsleuvenonderzoek op het Landgoed Hoogstad. De pot dateert uit de late middeleeuwen.

Gemeentelijk Archeologisch Monument

De ondergrond waarop de monumentale gebouwen van Landgoed Hoogstad staan, wordt beschermd als Gemeentelijk Archeologisch Monument. Uit historische bronnen en door archeologische vondsten weten we dat Hoogstad al in de late middeleeuwen een hofstede was. Hoewel de hofstede op zich al razend interessant is, verwachten we eigenlijk meer. Resten van een vroege ontginningsboerderij bijvoorbeeld, en een mottekasteeltje zoals bij de vindplaatsen Holy en Joffer Aechtenwoning. Voor beide structuren hebben wetenschappers ondersteunend bewijsmateriaal aangedragen. Kenmerkend zijn de overeenkomsten met de bovengenoemde vindplaatsen, zoals de ligging en de aanwezigheid van kloostermoppen, de bovenmaatse bakstenen die typisch zijn voor middeleeuwse steenbouw.

Landgoed Hoogstad

De huidige bebouwing bestaat uit een in aanleg vroeg 17e-eeuwse boerderij en een herenhuis dat dateert uit 1859. Op het erf staan verder een schuur, een garage en twee hooibergen. Bovenop de garage staat een aantal duivenhokken. Deze herinneren aan één van de voormalige bewoners van het complex, dokter Cornelis Moerman. Achter de boerderij en het ernaast staande herenhuis ligt een hoogstamboomgaard met diverse fruitbomen. Het gehele complex inclusief de boomgaard is beschermd.

Dokter Cornelis Moerman

De meest bekende bewoner van boerderij Hoogstad is de verguisde dokter Cornelis Moerman (1893–1988). Deze Vlaardingse huisarts voerde voedingsexperimenten uit op zijn duiven. Zo ontwikkelde hij een alternatieve therapie voor kanker. Niet alleen de claim dat zijn kankertherapie genezing kon brengen, maakt Moerman tot een omstreden persoonlijkheid. Een naoorlogs ongepubliceerd werk met antisemitische grondslag draagt hier ook aan bij.

Huidige gebruikers

In de stal van de boerderij voert de archeologische werkgroep Helinium al weer bijna 20 jaar haar werkzaamheden uit. Helinium is een afdeling van de landelijke Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland. Het herenhuis wordt sinds 1990 bewoond door het kunstenaarsechtpaar Peter Dumas en Wilma Kuil. Zij hebben hier ook hun ateliers.

Reacties