Direct naar navigatie

Haringbord

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor

Locatie stoeptegel met QR-code: Smalle Havenstraat

haringbord

Vlaardingser dan dit, bestaat haast niet. Vlaardingen stad van haring en… archeologie. Dit haringbord vonden leden van de archeologische werkgroep Helinium tijdens een opgraving op de binnenplaats van ‘Het Waaigat’. Het originele bord vind je in een vitrine in de winkel samen met een representatief deel van de vondsten.

Herberg ‘De Visscher’

Het bord lag in een beerput van de herberg die op deze locatie was gevestigd van 1742 tot 1805. De herberg had de voor Vlaardingen toepasselijke naam ‘De Visscher’. De archeologen troffen meer putten aan, maar de beerput van ‘De Visscher’ spande de kroon. De put zat nokvol met afgedankt servies en bestek. Uit de honderden voorwerpen uit deze put konden de archeologen afleiden dat de beerput gevuld was tussen 1770 en 1790.

Rijksmuseum van Oudheden

Een ander deel van de vondsten afkomstig van Herberg ‘De Visscher’ kan je bezichtigen in Leiden. De permanente expositie van het Rijksmuseum van Oudheden toont het tafelgerei van deze herberg. Ze geven een compleet en representatief beeld van een 18e-eeuwse herberginventaris in Nederland.

Middeleeuwse sporen

Hoe bijzonder de beerput van Herberg ‘De Visscher’ ook mag wezen, de leden van de archeologische werkgroep Helinium waren in de zomer van 1990 om een heel andere reden in deze locatie geïnteresseerd. Eindelijk kregen de amateurarcheologen de kans om een opgraving te verrichten aan de rand van de kerkheuvel. De terp waarop de kerk staat, heeft een middeleeuwse oorsprong. Hoewel de onderzoekers wel enkele paaltjes uit de 12e eeuw aantroffen, kwam het overgrote deel van de vondsten toch uit de 18e-eeuwse beer- en waterputten. Gelukkig kregen de Heliniumleden in 1991 opnieuw de kans om op deze locatie te graven. Dankzij de aanleg van een liftschacht in het pand konden zij de opbouw van de ondergrond goed in kaart brengen, waaronder ook enkele lagen uit de 11e en 12e eeuw.

Reacties