Direct naar navigatie

Glis

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor

Locatie stoeptegel met QR-code: Blokmakersplaats

glis

Tijdens de aanleg van de bouwput die nodig was voor het bouwen van de Visbankflat, troffen werklieden dit bot aan. Een bot is niet zo bijzonder, maar dit bot heeft twee doorboringen. En dan vinden archeologen het gelijk leuk: mensen van vroeger hebben er een gebruiksvoorwerp van gemaakt. Dit bot is als glis, een soort schaats, gebruikt.

Glis

Hoe werkt zo’n glis? Doe een touwtje door de gaatjes van het bot, en bind vervolgens met het touw het bot vast aan je schoen. Zo krijg je een primitief soort schaats: de glis. Met glissen onder je voeten, kan je lekker glijden over het ijs.

Geen opgraving

Op deze locatie is niet alleen een bot gevonden. Er lag meer, zelfs heel veel. Alleen heeft er nooit een opgraving plaatsgevonden. De put was al aangelegd, voordat leden van de archeologische werkgroep Helinium er van hoorden. Het moet een bijzonder rijke locatie geweest zijn, met vondsten uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Veel archeologische vondsten waren door schatgravers al meegenomen. Ook is er veel materiaal verloren gegaan door de werkzaamheden bij de aanleg van de put. Een ooggetuige vertelde over een houten constructie die tijdens de aanleg aan het licht kwam. Mogelijk was dit een stuk beschoeiing van de oude haven. Helaas. Gelukkig vindt tegenwoordig voor de bouw altijd een archeologisch (voor)onderzoek plaats, zodat dit soort missers niet meer gemaakt worden.

Reacties