Direct naar navigatie

Boring

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor

Locatie stoeptegel met QR-code: Piet Heinplaats

Archeologen graven niet alleen, soms gebruiken zij boringen om de bodem te onderzoeken. Zo zijn er ook in deze buurt veel boringen gezet. In één van die boringen zat een bijzondere archeologische vondst.

boring

Oudste

De vondst bestaat uit drie hele kleine splinters van vuursteen en wat verbrande noten en zaden. Minuscuul als ze zijn, zijn het onmiskenbare bewijzen van activiteiten van mensen. De veenlaag waarin de vondst zaten, is gedateerd op 3900 voor. Chr.. Het is -tot nu toe- het oudste bewijs van menselijke aanwezigheid in Vlaardingen.

Donk

De veenlaag ligt tegen de flank van een rivierduin aan, ook wel donk genoemd. De vuurstenen splinters kunnen dan al heel oud zijn, de rivierduin zelf is vele malen ouder. De duin is ontstaan in de ijstijd. Na de ijstijd werd het steeds natter in Nederland. Toen hier 6000 jaar geleden mensen naar toe trokken, was het gebied dat nu Vlaardingen is, één groot moeras. De oude rivierduin stak nog boven het moerasland uit. Geen wonder dus dat die mensen uitgerekend deze plek uitkozen om op te wonen.

Reacties