Direct naar navigatie

Bijl

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor

Locatie stoeptegel met QR-code: Arij Koplaan

bijl

In 1958 vond de toen 16-jarige Gerard Ouwehand in de stort naast een rioolsleuf deze vuurstenen bijl. De bijl is zo'n 5000 jaar oud. De vondst van de bijl leidde uiteindelijk tot de ontdekking van de Vlaardingen-cultuur.

Vlaardingen-cultuur

Na de vondst van de bijl vonden verschillende archeologische onderzoeken plaats in dit gebied. De opgravingen trokken toen veel belangstelling van wetenschappers. Vondsten uit de nieuwe steentijd in West-Nederland waren tot die tijd nauwelijks bekend. Bovendien leek het aardewerk niet op het even oude aardewerk van de Trechterbeker-cultuur, dat archeologen in het noordoosten van het land vonden. Dat was de reden om deze vondsten tot een nieuwe archeologische cultuur te rekenen: de Vlaardingen-cultuur.

Reacties