Direct naar navigatie

Basisonderwijs

Het archeologisch depot van de gemeente Vlaardingen, het Stadsarchief en Museum Vlaardingen denken graag met de docent mee. Aansluiten bij een project op school en ander maatwerk is dus vaak mogelijk. Daarnaast bieden deze instellingen ook verschillende educatieve projecten aan.

Spring in het erfgoedbad!

Op speurtocht door de depots van het Stadsarchief

Kunst- en cultuureducatie schooljaar 2017/2018

Dankzij Cultuurlijn 2017/2018 - 'Vlaardingse Schatten' maken alle leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 kennis met verschillende kunst- en cultuurdisciplines. Het Stadsarchief en het archeologisch depot bieden voor het schooljaar 2017/2018 lesprojecten aan die geheel in het teken staan van '1018 - De Slag bij Vlaardingen'. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Volgend schooljaar 2018/2019 biedt het Stadsarchief het project over De Geuzen weer aan.

Voor het aanbod van Museum Vlaardingen in 'Vlaardingse Schatten' kunt u contact opnemen met Jacqueline Blijleven, e-mail: j.blijleven@museumvlaardingen.nl

Wij hopen dat alle Vlaardingse basisscholen meedoen aan de erfgoedprojecten en een geweldige tijd beleven!

Video's

Vlaardingen in WO II (canonreeks deel 11)

In deze aflevering van de canonreeks zijn we samen met de kinderen uit groep 7 van de Bavinckschool te gast in het Stadsarchief en het Streekmuseum Jan Anderson. Dat alles in het kader van het erfgoedproject dat door het Stadsarchief, het Streekmuseum en de Stichting Geuzenverzet is opgezet om ook de jongere generatie mee te nemen in de beleving van wat Vlaardingen en de Vlaardingers meemaakten in de Tweede Wereldoorlog.