Direct naar navigatie

'Weeshuis te Vlaardingen 1722 - 1892'

 1. Algemeen
 2. Details
 3. Verhalen

Algemeen

Info

Vermoedelijke omvang van de Buitenplaats van de heer Cornelis van Hartigveld zooals die in 1722 door het Weeshuis werd gekocht. Tekening 4. Drie plattegronden van de omgeving van het Weeshuis der Hervormden, omgeving van de Ridderstraat in 1822, 1866 en 1892. Nadat in 1934 de teekeningen van het Weeshuis te Vlaardingen 1722-1892, de nummers 1 en 2 gemaakt waren, kwamen nog een vijftal plattegrondteekeningetjes aan het licht, vervaardigd door, of in opdragt van den heer J. Hoogendijk, voorstellende de situatie van gen: Weeshuis over de jaren 1722, 1742, 1822, 1866 en 1892. In laatstgen. jaar vertoonende de grondtekening van het in dat jaar nieuw gebouwde Weeshuis, en die van het gedeelte van het oude - dat dienst deed tijdens den bouw, dit gedeelte werd in 1893 gesloopt. Van deze platte-grondjes is door mij copie gemaakt, verdeeld over een tweetal teekeningen, genummerd 3 en 4. Het op de situatie van 1866 bijgeteekende gedeelte aan het weeshuis met het jaartal 1865, is onjuist; dit gedeelte behoorde er mogelijk al bij als koetshuis, toen het geheel nog een buitenplaats was. Volgens een rekening van C. van Cappelle aan Heeren Regenten, heeft deze er wél in 1865 twee (slaap)kamers in getimmerd. Ook is er in gen: jaar door Mr timmerman Claas van der Vlis nog een houten gebouwtje gemaakt. waar dit geweest is, is onbekend. Vlaardingen 1935, A. Bijl Mz.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.

 1. Weeshuis der Hervormden

  Weeshuis der Hervormden

  Het overlijden van (één van de) ouders is voor kinderen heel ingrijpend en heeft vaak verstrekkende gevolgen. Vroeger was zo’n gebeurtenis een regelrechte ramp. De levensstandaard van een gezin was vaak al minimaal en als daar dan ook nog eens een ouder wegviel, betekende dat heel vaak dat de kinderen in het Weeshuis terechtkwamen, zeker als de moeder stierf en de vader zeeman was. Hoe lang wordt er al op deze manier voor weesjes gezorgd….?

 2.  
 3. Hergebruik en herbestemming

  Hergebruik en herbestemming

  Het opnieuw gebruiken van bestaande gebouwen voor andere doeleinden is van alle tijden. Wanneer de bouwgeschiedenis van een gebouw wordt onderzocht kom je nogal eens voor verrassingen te staan. Wat is bijvoorbeeld het verhaal achter een pakhuis als dat van ‘Eetcafé 1613’ aan de Westhavenkade?

 4.