Direct naar navigatie

Oudheidkundige opgraving in Vlaardingen door A. Bijl en M.C. Sigal

  1. Algemeen
  2. Kaart
  3. Details

Algemeen

Info

Op 16 augustus 1950 waarschuwde de directeur van Gemeentewerken van Vlaardingen de gemeentearchivaris M.C. Sigal dat er bij grondwerken ten behoeve van de aanleg van het Van Heutszpark van allerlei vondsten naar boven kwamen. In de nazomer van 1950 werd daarop op het terrein ten westen van de Engelse Boomgaard oudheidkundig onderzoek gedaan onder leiding van de amateur-historicus A. Bijl Mz. en de heer Sigal. Tijdens deze opgraving werden vondsten gedaan uit het begin van de jaartelling. Op de foto de beide heren, netjes in het pak, links amateur-historicus A. Bijl Mz. en rechts gemeentearchivaris M.C. Sigal. Zie ook artikel 'M.C. Sigal Jr, gemeentearchivaris van Vlaardingen (1919-1953)' in het Historisch Jaarboek Vlaardingen 2006.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.