Direct naar navigatie

'Hooftkaert van Vlaerdingen', 'Polder van Aelkeet Buyten', Polder van Aelkeet Binnen', 'De Brouck-polder' en 'De Souteveensepolder'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Reproductie van een ingekleurde handschriftkaart. De hier afgebeelde kaart maakt onderdeel uit van een kaart van landbezit van de voormalige Abdij van Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout. Na de reformatie werd de abdij opgeheven en werd het beheer van de goederen door de Ridderschap van Holland uitgevoerd, die hiermee onder andere de Universiteit van Leiden financieel ondersteunde. Van percelen land in Vlaardingen zijn meerder kaarten gemaakt. Het geheel aan 'Vlaardingse' percelen werd afgebeeld op deze overzichtskaart. De percelen land in de Holiƫrhoeksepolder, Broekpolder, Kleine Vettenoordpolder en de Aalkeetpolders zijn hier in verhouding afgebeeld. De kaart toont de infrastructuur van Vlaardingen en directe omgeving, bestaande uit waterlopen, dijken/kades en wegen. De stad zelf is schematisch weergegeven.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.