Direct naar navigatie

'Gront Caert van de Stadt Vlaerdyng, mitsgaders de Apendickse van dien Gemeenten ende ghecaerteert inden jare 1619'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Fotografische reproductie van een handschriftkaart. Schaal 7 cm = 50 roeden. In 1611 kocht de Amsterdamse koopman Pieter Gerritsz van Ruijtenburg van Charles de Ligne, prins van Arenberg, de heerlijkheid Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht en het grondgebied van de buitenweiden (thans Oostwijk). Hij liet hier tegenover de sluizen een buitenplaats bouwen met de naam 'Het Hof', waarvan nu nog de getransformeerde tuinen resteren. Omdat op de (originele) kaart alleen zijn eigendommen zijn ingekleurd, mogen we aannemen dat Van Ruijtenburg de opdrachtgever is. Met uitzondering van de kerk, de molen en de buitenplaats zijn geen gebouwen weergeven. Het stratenpatroon en andere topografische eenheden zijn echter zeer nauwkeurig opgetekend. Hiermee is de kaart goed bruikbaar voor historisch en archeologisch onderzoek.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.